OPĆINA NOVA BUKOVICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
OBAVIJEST
Op
ćinskog izbornog povjerenstva Općine Nova Bukovica

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Nova Bukovica  obavještava sve zainteresirane da elektronska pošta povjerenstva glasi:OBJAVA BIRAČIMA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA
OBAVIJEST - naknade za najam poslovnih prostora u vlasništvu Općine Nova Bukovica za potrebe predizborne promidžbe
Lokacije izdavanja potvrda
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA
REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA
KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA
CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU KORIŠTENJA