OPĆINA NOVA BUKOVICA
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
                     
              REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA NOVA BUKOVICA

Nova Bukovica,  05. travnja 2011.Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine.
Klasa:330-01/11-02/01, Ur.broj:5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 22. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ RH, br. 173/03 i 144/10) u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u odnosu na Općinu Nova Bukovica za 2010., 2011. i 2013. godinu.

U 2012. godini evidentirane su bagatelne nabave roba,  radova i usluga.


Ugovori o javnoj nabavi - tabelarni prikaz