OPĆINA NOVA BUKOVICA
Gospodarenje otpadom
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - NACRT
OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ - MIŠLJENJE
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. GODINE
ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA