Sjedište:
NOVA BUKOVICA

Adresa:
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1
33518 NOVA BUKOVICA

Telefon:
033/564-304
Ured Pročelnice:
033/401-209
Ostali uredi Jedinstvenog upravnog odjela:
033/401-208


Fax:
033/564-305

E-mail
opcina.nova.bukovica@vt.t-com.hr


OPĆINA NOVA BUKOVICA
Kontakt
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica