Matica Slovačka Miljevci
OPĆINA NOVA BUKOVICA
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica

MATICA SLOVAČKA MILJEVCI OSNOVANA JE 29. PROSINCA 2004. GODINE.  DANAS MATICA BROJI 102 ČLANA. JEDAN OD OSNOVNIH CILJEVA POSTOJANJA I DJELOVANJA UDRUGE MATICA SLOVAČKA MILJEVCI JE PROMICANJE NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU UMJETNIČKOG, DUHOVNOG I GOSPODARSTVENOG STVARALAŠTVA KAO I NJEGOVANJE KULTURNE I DRUGE TRADICIJE, OČUVANJE JEZIKA, PJESME, PLESA I DRUGIH NARODNIH OBIČAJA. NA PLANU KULTURNOG AMATERIZMA MATICA JE AKTIVNA KROZ TRI GRUPE: DJEČJU, SREDNJU I STARIJU PLESNO-PJEVAČKU SKUPINU. SKUPINE SVAKE GODINE OSTVARUJU BROJNE NASTUPE DILJEM HRVATSKE. PROŠLE GODINE ZAPAŽEN NASTUP IMALI SU ČLANOVI MATICE SLOVAČKE U EMISIJI „LIJEPOM NAŠOM“. MILJEVAČKI SLOVACI ORGANIZIRAJU VEĆ TRADICIONALNU MANIFESTACIJU „MILJEVAČKI DANI KUKURUZA“. SMOTRA JE TO FOLKLORA I NARODNIH OBIČAJA UZ SUDJELOVANJE 200 IZVOĐAČA I VELIKOG BROJA GLEDATELJA. DJECA KROZ PJESMU I GLAZBU PRIKAZUJU PLESOVE I OBIČAJE NACIONALNE MANJINE SLOVAKA. MILJEVČANI SU 2009. GODINE POSJETILI PRADOMOVINU SLOVAČKU. U BLISKOJ BUDUĆNOSTI MILJEVČANI IMAJU U PLANU UREĐENJE PROSTORA
OKO DOMA I IZGRADNJU LJETNE POZORNICE. SA SVOJE TRI PLESNO-PJEVAČKE SKUPINE MILJEVAČKI SLOVACI NEIZOSTAVNI SU NA VEĆINI MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI SAVEZA SLOVAKA I OSTALIH MATICA SLOVAČKIH. KAO PREDSTAVNICI SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE BILJEŽE BROJNE NASTUPE I NA RAZNIM DOGAĐANJIMA GDJE PREZENTIRAJU PJESME I PLESOVE MILJEVAČKOG KRAJA KAO I OBIČAJE SVOG NARODA.