Odbori i komisije
OPĆINA NOVA BUKOVICA
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
             Za  proučavanje  i  razmatranje pojedinih  područja,  pripremu  i  predlaganje  odluka  i  drugih akata iz svoje nadležnosti, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Komisija za statut i poslovnik

Blaženka Blažević Ana Martinković Krištan Lidija Nikić

Odbor za financije i proračun

Jadranka Juršik Veselko Špoljar Franjo Kraljik Ivan Pitler Željko Vencl

Mandatna komisija

Jasminka Strapac Manuel Mandić Mario Brzica

Odbor za društvene djelatnosti

Zoran Dereš Robert Četa Marijana Kiš Josip Mandić Antun Kojić

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Josip Šimek Dalibor Puš Darko Meter Josip Gumbarević Ivica Služek Drago Ladović

Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša

Dejan Matejčić Dražen Milaković Ivan Pitler

Komisija za izbor i imenovanja

Dalibor Puš Darko Đuričić Manuel Mandić Vinka Bokorni Zvonko Kovač

Povjerenstvo za obilježavanje dana Općine

Anica Milosavljević Benjamin Jozing Slavica Čižmar Zdravko Juršik Josip Mandić Ivana Škrnički Lukić

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Anica Milosavljević Slobodan Stjepanović Darko Dorčak Franjo Ivić Ivan Škrnički

Odbor za mjesnu samoupravu

Lidija Nikić Ana Martinković Krištan Jadranka Juršik Stevo Šoić Josip Mandić Zvonko Kovač

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Ivona Smiljanić Jurica Bužonja Dario Pohiba Josip Gumbarević Igor Kojić

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Tomislav Bračun Vinko Ladović Marija Peček Ivan Pitler Antonio Brzica

Odbor za nacionalne manjine

Darko Đuričić Branko Milaković Ladislav Haničar Slavko Radulović Marijan Dorčak Milan Jurman Đuro Sobol

Povjerenstvo za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade

Robert Četa Dejan Matejčić Davor Dorčak Ivan Pitler Vinka Bokorni

Povjerenstvo za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica

Benjamin Jozing Dalibor Puš Marjan Cerjak Ana Martinković Krištan Zdravko Juršik Ivan Pitler Mario Brzica