Odbori i komisije
OPĆINA NOVA BUKOVICA
Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
             Za  proučavanje  i  razmatranje pojedinih  područja,  pripremu  i  predlaganje  odluka  i  drugih akata iz svoje nadležnosti, Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Komisija za statut i poslovnik

Mario Brzica Ana Martinković Krištan Lidija Nikić

Odbor za financije i proračun

Jadranka Juršik Željko Vencl Zvonko Kovač Tomislav Bračun Franjo Kraljik

Mandatna komisija

Zvonko Kovač Tomo Jambrešić Franjo Kraljik

Odbor za društvene djelatnosti

Vera Radaš Slavica Čižmar Antonio Brzica Lareta Žubrinić Đuro Sobol

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Zvonko Kovač Antonio Brzica Antun Kojić Josip Šimek Robert Četa Ana Martinković Krištan

Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša

Antun Kojić Antun Tandarić Branko Milaković

Komisija za izbor i imenovanja

Đuro Sobol Franjo Škrnički Zvonko Kovač Tomislav Bračun Miodrag Šimić

Povjerenstvo za obilježavanje dana Općine

Antun Kojić Zdravko Juršik Đuro Sobol Slavica Čižmar Vlado Župan Dražen Petrović

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Slobodan Stjepanović Tomislav Dereš Franjo Kraljik Anica Milosavljević Franjo Ivić

Odbor za mjesnu samoupravu

Lidija Nikić Tomo Jambrešić Ivan Pitler Ana Martinković Krištan Blanka Jozing Jadranka Juršik

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Milan Ivić Kristina Župan Antun Tandarić Franjo Škrnički Jurica Bužonja

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Željko Vencl Antonio Brzica Slaven Lugarić Tomislav Bračun Dejan Matota

Odbor za nacionalne manjine

Miodrag Šimić Đuro Sobol Blanka Jozing Leonard Marušić Slavica Medved Slavko Radulović Darko Đuričić

Povjerenstvo za utvrđivanje i provjeru poslovnog i stambenog prostora za obračun komunalne naknade

Blaženka Blažević Ivan Pitler Tomislav Dereš Ana Martinković Krištan Zoran Dereš

Povjerenstvo za prodaju nekretnina i davanje u zakup poslovnog prostora i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica

Antun Kojić Željko Vencl Ivan Pitler Damir Bistrović Franjo Kraljik Ana Martinković Krištan Dalibor Puš