OPĆINA NOVA BUKOVICA
O B A V I J E S T
o financiranju nabave udžbenika i radnih bilježnica
za učenike osnovne škole za školsku godinu 2017./2018.Copyright © 2015 Općina Nova Bukovica
NaslovnaO namaKontakt
 
Općina Nova Bukovica će financirati  nabavu udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovne škole u
školskoj godini 2017./2018.

Roditelji će samostalno nabaviti likovne mape i kutije za tehničku kulturu.

Pravo na financiranje nabave udžbenika ostvaruju svi učenici Osnovne škole Vladimir Nazor Nova
Bukovica i Područne škole Miljevci.

Pravo na korištenje udžbenika ostvaruje se na temelju popisa učenika koje će Osnovna škola dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica.

Roditelj/skrbnik će prigodom primitka udžbenika potpisati Ugovor o prihvaćanju obveze vraćanja
udžbenika u količini i vrijednosnom iznosu u trenutku kupovine.
Ugovor sadrži podatke:
- ime i prezime roditelja/skrbnika,
- OIB i broj osobne iskaznice jednog od roditelja/skrbnika
- te ime i prezime učenika.
- popis obveznih udžbenika za pojedini razred,
- te njegovu pojedinačnu vrijednost.

Ugovorom se roditelj/skrbnik obvezuje da će po završetku nastavne godine vratiti školi udžbenike radi
slobodne razmjene, odnosno da će u slučaju njihovog gubitka ili oštećivanja nadoknaditi iznos vrijednosti
udžbenika u trenutku kupovine.  
 
Roditelj/skrbnik učenika koji ne prihvati obvezu vraćanja udžbenika  ne može ostvariti pravo na njihovo
korištenje u narednoj školskoj godini.NAPOMENA
Za sve dodatne nejasnoće i pojašnjenja molimo Vas da se obratite Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Nova Bukovica, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati odnosno telefonom pozivom na broj 564-304.


OPĆINA NOVA BUKOVICA