– CIVILNA ZAŠTITA

Logo Civilna zaštita RH

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Dokumenti iz djelokruga civilne zaštite:


PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE NOVA BUKOVICA


Back to top