– DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVA BUKOVICA BREZIK

Dobrovoljno vatrogasno društvo u Novoj Bukovici osnovano je 1904. godine. Pravila društva potvrđena su 22. 10. 1904. godine. Na glavnoj skupštini održanoj 17. rujna, 1905. godine “Nakon sporazuma i korektno predanih glasovnica ispostavio se slijedeći posljedak, tj. izabrana su slijedeća gospoda;

                           Predsjednikom: Josip Raucher
                           Vojvoda: Josip Bregovac
                           Zamjenik vojvode: Mikša Frank
                           Odjelni vođe: Miško Gal, Martin Fuks, Franjo Bajer
                           Tajnik: Ivan Stojaković
                           Blagajnik: Mato Vencl
                           Gasilanar: Pavo Tanner

                           Odbornici-vatrogasci: Mato Kohn
                           Podupirajući član: Svetozar Buzdunović

 
Društvo je tada brojalo 35 izvršujućih članova. Nabavljeni su kom­pleti časničkih odora od tamnomodra tricota sa vatrogasnim amblemima, odijela za momčad, ljetna odijela, te najnužnija gasilačka oprema: kom­pleti, za penjače, za štrcare, za zapovjedništvo i za trubljače. Odijela su članovi mogli uplatiti na obročnu otplatu.

 

Osim ovoga društvo je nabavilo jednu vatrogasnu štrcaljku, kola s lagvom, ljestve i dr. Izrada kola ponuđena je Josipu Kalinki, izrada bačve bačvaru Franji Kraftu, a kovački posao Matiji Vukičeviću. Za potrebe spremanja opreme planirana je izgradnja vatrogasnog spremišta na pos­jedu pučke škole u Novoj Bukovici na tzv. “gombalištu”.
Kao što se može pročitati u knjizi zapisnika neki od prvih Članova DVD stalno su ostali u društvu, a neki od njih i u Upravnom odboru društva. Tako su Mato Vencl i Ivan Braj odlikovani 1950. godine za 25. godina rada u vatrogastvu.
Od članova DVD očekivalo se da redovito dolaze na društvene vježbe i da se odazovu na pozive na požar. Zbog nedoličnog ponašanja, nepoštivanja pravila i propisa te neodgovornog odnos prema društvu vatrogasci su mogli biti kažnjeni opomenom, ukorom, pa čak i isključenjem iz društva.
Do slabijeg rada društva, pa i do potpunog prekida, došlo je oko prvog svjetskog rata. Dobrovoljno vatrogasno društvo obnovljeno je 26. travn­ja 1925. godine na poticaj “ravnajućeg učitelja Matije Vidovića”. Društvo je tada brojalo 37 izvršujućih članova, 4 podupirajuća i 5 članova utemeljitelja. Nakon toga nabavljena je nova i nadopunjena stara opre­ma, a društvo je stupilo u Savez vatrogasnih društava u Zagrebu.
 
Vatrogasni dom se počeo graditi tek 1928. godine, ali ne na planira­nom zemljištu. Zemljište je dao župnik Andrija Ciprijanović, koji je dugo godina moralno i materijalno davao potporu DVD-u. Izgradnju doma podržala je zemljišna zajednica Nova Bukovica, općina Nova Bukovica i sami mještani koji su dobrovoljnim radom i prijevozom pomogli izgrad­nju Vatrogasnog doma. Taj prvi dom kasnije je proširen i izgrađeno je spremište u veličini kakvo je i danas.
DVD Nova Bukovica osnovano je sa svrhom spašavanja društvene i privatne imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda. No već od prvih godina svog postojanja imalo je i širu društvenu funkciju. Vatrogasci su održavali tradicionalne zabave: za poklade, na sv. Florijana, sv. Katu, na drugi dan Uskrsa, a nakon drugog svjetskog rata organizirali su novogodišnje zabave. Godišnje skupštine obično su bile oko 4. svibnja, na dan sv. Florijana, zaštitnika vatrogastva. Vatrogasni ples je bio organiziran u gostioni “K sreći”, kod Ilinka Brei, Jane Spitze, Vinka Božurića ili Tanasija Veića, a za Florijanovo i na otvorenom na pašnjaku ili na majdi. Ako je ples bio u zatvorenom pod u dvorani namazao se stearinom, a goste su zabavljali tamburaši iz Feričanaca, Orahovice, Mikleuša te domaći tamburaši ili “pleh muzika” iz Nove Bukovice. Na zabavi su se izvodile i kazališne jednočinke (uvježbala bi ih mjesna učiteljica Marija Ribić), biralo se i najljepše lice Nove Bukovice i pripremala se tombola. Vatrogasne zabave su bile dobro posjećene i donosile su prihod Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
Limena glazba se 1932. godine priključila DVD Nova Bukovica, pa je broj članova DVD povećan za 16, Pri vatrogasnom društvu formirala se i fiskulturna sekcija, te nogometna i “diletantska” (kazališna). Zbog nedostatka prostora 1936/37. godine odlučuju se na dogradnju novog krila doma. Ubrzo iza toga osniva se i omladinska sekcija i broj članova društva povećava se još za novih 18 članova. Međutim početkom II. svjetskog rata društvo ostaje bez mnogih svojih izvršujućih članova te zbog toga prestaje s radom.
 
Rad društva obnavlja se 30. rujna 1945.godine. U poratnim godina­ma uređivale su se prostorije društva, dotjerivala se vatrogasna oprema,. a društvo je upisano u registar DVD na području tadašnjeg Okružnog odbora Daruvar. Godine 1946. predsjednik društva postao je Miško Takač, koji je ostao predsjednik društva dugo godina. U društvo je došlo puno novih članova i posebno onih koji se do sada nisu bavili vatrogastvom. Zbog toga se nabavljala nova literatura i mladi vatrogasci su se stručno osposobljavali. Formirana je omladinska i ženska sekcija, a obnovljen je i rad limene glazbe. Kapelnik je dolazio iz Osijeka, a probe su se često održavale u dvorištu “baći Miška”.
Poseban zamah u radu društvo je dobilo nakon proslave 50. godina rada. Tada je nadograđen vatrogasni dom i nabavljen je agregat za gašenje požara. Električna vatrogasna sirena nabavljena je 1965. godine, a 1971. godine i novi agregat za gašenje požara.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Bukovica sudjelovalo je na mnogobrojnim naticanjima i smotrama u općini i šire. Posebno dobra bila je suradnja s osnovnom školom. Putem predavanja i demonstracija djeci se govorilo o potrebi preventive i o načinu upotrebe opreme u slučaju požara ili neke druge elementarne nepogode.
Godine 1969. u društvu se osniva omladinska sekcija i društvo počinje bržim tempom ići naprijed. 1975. godine organizira se tečaj za ispitane vatrogasce kojem je pristupilo 12 članova. Na općinskom natjecanju vatrogasnih društava u Voćinu 1976. godine vatrogasno odjeljen­je iz Nove Bukovice osvaja prvo mjesto. Poslije toga sve više mladih ljudi postaje zainteresirano za vatrogastvo. Nabavljen je i novi agregat “Rosenbauer”. Organizirale su se vatrogasne zabave i prikupljena su određena sredstva za nabavu vatrogasnog vozila. Vozilo je nabavljeno uz pomoć Vatrogasnog saveza općine. Poslije proslave 80 godina DVD Nova Bukovica nabavljeno je i vatrogasno vozilo TAM 4500. U društvu  se formiraju i dječja i omladinska odjeljenja. Od tog vremena društvo na natjecanjima nastupa sa 6-7 odjeljenja i sprovodi akciju “Vatrogasni aparat u svako domaćinstvo”. Za potrebe Bukovice i Brezika nabavljeno je 220 aparata. Starije pionirsko odjeljenje stiče pravo nastupa na Republičkom vatrogasnom natjecanju u Gospiću.
 
Društvo nastavlja raditi ovim tempom do početka domovinskog rata, kada se članovi uključuju u obranu zemlje Društvo danas broji 30-ak aktivnih Članova, 75 članova vatrogasne mladeži (muške i ženske), i 190 podupirajućih članova. Od opreme imaju kamion za 2500 litara vode s postojećom opremom za gašenje, vatrogasno vozilo „kombi” s vatrogasnim agre­gatom sa opremom za gašenje, vatrogasni agregat za ispumpavanje bunara, podruma i druge manje intervencije te puno sitne opreme, cije­vi, kaciga i dr.
Kroz više od 100 godina postojanja društvo je u svom radu prolazilo kroz mnoge padove i uspone. Osnovano je sa ciljem zaštite imovine i ljudi od požara, a vrlo uspješno razvilo je i preventivnu zaštitu od požara i drugih elementarnih nepogoda. No, barem, je i isto toliko značaj okupljanja ljudi, posebno mladih, te uloga DVD, kao središnje organizacije društvenog života sela. U Novije vrijeme treba posebno istaknuti rad vatrogasne mladeži koja, iako nema potrebnu opremu za vježbanje, ostvaruje izrazite uspjehe. Tako su članice vatrogasne mladeži društvo predstavljale i na 8 državnom vatrogasnom natjecanju 2008 godine u Makarskoj.
 
https://www.novabukovica.hr/images/PICT0052.JPG
Back to top