– RADIOAMATERI NOVA BUKOVICA

Radio klub je osnovan 1952 u Našicam gdje i danas djeluje.
Puni naziv je  Radio klub „ NAŠICE“
U sastavu kluba djeluje i sekcija 9A1CNR sa sjedištem u Novoj  Bukovici

Radio klub je osnovalo nekoliko entuzijasta koji su se htjeli baviti humanitarnim radom i širiti znanje o elektronici i komunikaciji. Radio amateri dosta poznati kako kod nas u državi tako i u svijetu. Bave se uspostavom veza na daljinu  putem RADIO  VALOVA (telegrafijom  i ostalim vrstama koje tehnika dopušta )

Radioamaterizam je dosta poznat kad je neka katastrofa ili kad se nekog traži, dokaz je koliko su radio amateri dali doprinosa u domovinskom ratu. Pomažu ljudima u pronalaženjima nestalih i bližnjih kao i u  pronalaženju i dostavi lijekova za pojedine teške bolesti. Sa svojom tehnikom i znanjem stoje na raspolaganju svim građenima i ustanovama u svim oblicima svoga djelovanja.

 

Radio klub Našice ima aktivnih 37 članova, a tom broju moramo dodati i još 7 članova na području Općine Nova Bukovica gdje je za sad primopredajna sekcija.

U radio klubu djeluju nekoliko sekcija:

oSekcija za kratki-val KV komunikacija i natjecanje
oSekcija za UKV komunikacija i natjecanje
oSekcija za konstruktore gdje se izrađuje različiti elektronički uređaji i pomagala
oSekcija WIFI koja se bavi mrežama i bežićnim umrežavanjima
oSekcija radio orijentacije  popularno ARG ( amaterska radio goniometrija )

Back to top