– ODLUKE


ODLUKA o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu namještenika – komunalni djelatnik na neodređeno vrijeme


ODLUKA o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika na neodređeno vrijeme


ODLUKA o pravu na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. godini


ODLUKA o sufinanciranju troškova stanovanja učenika srednjih škola za školsku 2017-2018


ODLUKA o odobrenju potpora Udrugama građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica


ODLUKA o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica


ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Nova Bukovica 2015.-2020. godine


Back to top