– MATICA SLOVAKA MILJEVCI

 

Matica Slovačka Miljevci osnovana je 29. prosinca 2004. godine.  Danas matica broji 102 člana. jedan od osnovnih ciljeva postojanja i djelovanja udruge je promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta slovačke nacionalne manjine na području umjetničkog, duhovnog i gospodarstvenog stvaralaštva kao i njegovanje kulturne i druge tradicije, očuvanje jezika, pjesme, plesa i drugih narodnih običaja. Na planu kulturnog amaterizma Matica je aktivna kroz tri grupe: dječju, srednju i stariju plesno-pjevačku skupinu. Skupine svake godine ostvaruju brojne nastupe diljem Hrvatske. Zapažen nastup imali su članovi Matice Slovačke u emisiji „Lijepom našom“. Miljevački Slovaci organiziraju već tradicionalnu manifestaciju „Miljevački dani kukuruza“. Smotra je to folklora i narodnih običaja uz sudjelovanje 200 izvođača i velikog broja gledatelja. Djeca kroz pjesmu i glazbu prikazuju plesove i običaje nacionalne manjine Slovaka. Miljevčani su 2009. godine posjetili pradomovinu Slovačku.

Sa svoje tri plesno-pjevačke skupine, Miljevački Slovaci neizostavni su na većini manifestacija u organizaciji saveza Slovaka i ostalih Matica slovačkih. kao predstavnici slovačke nacionalne manjine bilježe brojne nastupe i na raznim događanjima gdje prezentiraju pjesme i plesove Miljevačkog kraja kao i običaje svog naroda.

Back to top