– VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u jedinicama područne (regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalnih manjina. U vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova.


Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine:

Milan Đuričić

Živojin Vujasin

Jelena Đuričić

Milenko Novković

Branislav Predragović

Predrag Predragović

Milena Radulović

Dragica Vujasin

 

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:
– predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
– davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

STATUT VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANINE
Back to top