– UDRUGA INFORMATIČARA I TEHNIČARA NOVA BUKOVICA

Osnovana je 20.09.2009 kada je usvojen statut udruge. Upisana je u registar udruga Republike Hrvatske s danom 03.11.2009 godine.

NAČELA, MISIJA I VIZIJA
Udruga informatičara i tehničara iz Nove Bukovice je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga informatičko-tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u informatičkoj i tehničkoj kulturi.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge  je:

-Poticanje djelotvornog razvoja i unapređenja primjene informacijske i srodnih tehnologija,
-provođenjem stalnih natječaja radova mladih informatičara i unapređivanja inovatorstva i racionalizacija u području amaterskog bavljenja informatikom i računalnom djelatnošću;

 

-poticanja školskih i lokalnih  smotri, natjecanja, tribina, izložbi, seminara i drugim manifestacija u cilju popularizacije, razmjene i unapređenja rada u amaterskom bavljenju informatičkom djelatnošću;
-pružanjem savjeta o računalnoj opremi,
-izrađivanjem i upravljanjem bazama podataka za članove udruge;
-održavanjem i popravkom računalnih sustava za članove udruge;
-organizacija zabavnih igara za članove udruge;

-okupljanjem stručnih i društvenih radnika,
-realizacijom programa odgoja i obrazovanja, te osposobljavanje djece, mladeži i građana iz područja informatike kroz gradnju, rukovanje i programiranje,
-sudjelovanjem u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera u okvirima svog djelovanja;
-izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja, u skladu s posebnim pravilnicima i Zakonima
-nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je udruga vlasnik ili korisnik;
-suradnja sa drugim organizacijama, školama i državnim tijelima;
-skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša.
Temeljni ciljevi udruge jesu:
zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti,
razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito informatike,
okupljanje stručnih i društvenih radnika, te suradnja sa zainteresiranim organima udruženja građana i organima jedinica lokalne uprave i samouprave,
razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te  zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
njegovanje zajedničkog duha, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima.

Back to top