– Vijesti

Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. /22) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa KLASA:  551-03/23-01/01, URBROJ: 2189-9-02-23-1 od 20. ožujka 2023 kojom su prpisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore povodom blagdana Uskrsa za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,Uskrsnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2023.g..

Uskrsnica u iznosu od  30,00 € će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 300 €.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, , a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

       Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje dvije isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine)

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

      – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja i zadnju isplatnicu zajamčene minimalne naknade

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

 

Pravo na Uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu Uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

Rok za dostavu Zahtjeva je od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za socijalnu skrb ispis mirovinskih primanja i  podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika  podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili broj telefona: 033/ 564-304.

Tekst Javnog poziva i obrasce možete pogledati i preuzeti na slijedećim poveznicama:

Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 1/22) i članka 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga (KLASA: 007-02/23-01/01; URBROJ: 2189-9-02-23-2) od 1. ožujka 2023. Načelnik Općine Nova Bukovica dana 10. ožujka 2023., raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2023. godini.

Tekst Natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2023.

Upute za prijavitelje

Obrazac 1. OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ILI PROGRAMA

Obrazac 3. IZJAVA O PARTNERSTVU

Obrazac 4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Obrazac 6. OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROJEKTA

Obrazac 7. UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 8. OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA

Obrazac 9. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 10. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 

Svim mještanima, suradnicima, prijateljima Općine Nova Bukovica i ljudima dobre volje čestit i blagoslovljen Božić uz želju da Božić i božićne blagdane provedete u toplini obiteljskog doma u zajedništvu sa svojim obiteljima.

Nastavimo u božićnom ozračju zajedništva i tolerancije razvijati našu općinu kao dobru zajednicu i mjesto ugodnog življenja. Općinu u kojoj zajedničkim razumijevanjem i dobrom voljom svatko od nas može doprinijeti stvaranju boljeg sutra.

U Novoj godini mir, napredak i blagostanje cijeloj našoj općini, a svima ponaosob puno zdravlja i osobnog zadovoljstva žele načelnik Tomislav Bračun, predsjednik općinskog vijeća Franjo Kraljik sa vijećnicima i djelatnici Općine Nova Bukovica.

Back to top