– Vijesti

Prirodna nepogoda –  SUŠA nastala je u razdoblju od 21.06.2022 do 09.08.2022 godine zbog iznimno visokih temperatura, i nedostatka oborina zbog čega je došlo do velike materijalne štete na poljoprivredi.

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode za Virovitičko-podravsku županiju, Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović proglasio je 10. kolovoza 2022. godine, KLASA: 920-08/22-01/02, UR.BROJ: 2189-03/05-22-17.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode za Virovitičko-podravsku županiju

Obavijest – prijava štete od suše

Prijava – obrazac PN suša

Izjava – obrazac PN suša

Općina Nova Bukovica uspješno je završila projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom. Projekt je realiziranu uz potpor Ministarstva hrvatskih branitelja sa iznosom sufinanciranja od visini od 90.000,00 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 173.281,25 kn. Realizacijom ovoga projekta omogućen je neometan pristup općini osobama s invaliditetom.

Ulaz u zgradu općine nakon završetka projekta
Ulaz prije rekonstrukcije
Ulaz nakon rekonstrukcije
Ulaz nakon rekonstrukcije
Back to top