– Vijesti

Na temelju članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica”, broj 2/21 i 2/23) i članka 3. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa, KLASA:  551-03/24-01/01, URBROJ: 2189-9-02-24-1 od 11. ožujka 2024., općinski načelnik Općine Nova Bukovica objavljuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 9/23) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa KLASA: 551-03/24-01/01, URBROJ: 2189-9-02-24-1 od 11. ožujka 2024. kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,uskrsnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2024.g.

Uskrsnica u iznosu od 40,00 eura će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem ovog javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 400,00 eura.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

 

      Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a,

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine),

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva,

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

 

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja zajamčene minimalne naknade,

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva,

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Pravo na uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

 

Rok za dostavu Zahtjeva je od 11. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za socijalni rad ispis mirovinskih primanja i podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi uskrsnih blagdana mogu se podnositi od 11. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili broj telefona: 033/ 564-304.

Tekst Odluke, Javog poziva i priloga (zahtjev) možete pogledati i preuzeti na poveznicama:

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Prijava –Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine.

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 1/22) i članka 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2024.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga (KLASA: 007-02/24-01/01; URBROJ: 2189-9-02-24-2) od 10. siječnja 2024., Načelnik Općine Nova Bukovica dana 05. veljače 2024. godine, raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024. godini.

Tekst Natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024.

Upute za prijavitelje

Obrazac 1. OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ILI PROGRAMA

Obrazac 3. IZJAVA O PARTNERSTVU

Obrazac 4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Obrazac 6. OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROJEKTA

Obrazac 7. UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 8. OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA

Obrazac 9. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 10. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Na temelju članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica”, broj 2/21 i 2/23) i članka 3. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića, KLASA:  551-03/23-01/02, URBROJ: 2189-9-02-23-2 od 27. studenog 2023., općinski načelnik Općine Nova Bukovica objavljuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 9/22) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića KLASA: 551-03/23-01/02, URBROJ: 2189-9-02-23-2 od 27. studenog 2023. kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića (u daljnjem tekstu: ,,Božićnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2023.g..

Božićnica u iznosu od 40,00 eura (301,38 kuna) će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem ovog javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 400,00 eura (3.013,80 kuna).

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

      Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine)

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

      – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja zajamčene minimalne naknade

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Pravo na Božićnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu Božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

Rok za dostavu Zahtjeva je od 27. studenog 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za socijalnu skrb ispis mirovinskih primanja i podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi od 27. studenog 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Tekst Odluke, Javog poziva i priloga možete pogledati i preuzeti na poveznicama:

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

Prijava – Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade prigodom blagdana Božića 2023. godine.

Prilog – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21 i 2/23), načelnik Općine Nova Bukovica raspisuje

Poziv za inicijalni upis djece

 u Dječji vrtić u Novoj Bukovici

S ciljem formiranja popisa potencijalnih polaznika Dječjeg vrtića u Novoj Bukovici, pozivaju se svi roditelji koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić u Novoj Bukovici:

  • VRTIĆKI PROGRAM (djeca od 3 do 6 godina);
  • JASLIČKI PROGRAM (djeca od 1 do 3 godine);
  • PROGRAM PREDŠKOLE – MALA ŠKOLA (djeca rođena od 1.4.2017. godine do 31.3.2018. godine)

da se prijave slanjem obrasca Prijave za inicijalni upis na e-mail (skenirano i potpisano): nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili osobnom dostavom obrasca (potpisano) u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica (Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica)

Rok za zaprimanje prijava je zaključno sa 22. studenim 2023. godine.

Cijeli tekst poziva i obrasce možete pogledati i preuzeti na slijedećim poveznicama:

Poziv za inicijalni upis djece u Dječji vrtić u Novoj Bukovici

Zahtjev za upis PROGRAM PREDŠKOLE

Zahtjev za upis VRTIĆ

Zahtjev za upis JASLICE

 

 

Back to top