– Vijesti

 

Svi profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja. Izobrazbom mora se osigurati da obveznici izobrazbe stječu zadovoljavajuće znanje o korištenju  pesticida uzimajući u obzir njihove različite uloge i odgovornosti.

Edukacija će se održati u Novoj Bukovici, prije kraja isteka iskaznica (30.3.) onih polaznika koji su polazili
edukaciju prije pet godina. Za polaznike koji obnavljaju iskaznice cijena je 150 kn. Novi polaznici koji do sada
nisu imali iskaznice cijena je 350 kn. Upisi u Pučkom otvorenom učilištu, odnosno na broj telefona 033/551-371.
Općina Nova Bukovica projekt adaptacije društvenog doma u Bukovačkom Antunovcu prijavila je na Javni poziv
za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema “Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima
naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Odobreni iznos Ministarstva je 150.000,00 kn. Na domu u Bukovačkom Antunovcu izmijenit će se dotrajala
stolarija, koja će biti zamijenjena novom kvalitetnom PVC stolarijom. Nakon provedenog postupka javne nabave
izabran je najpovoljniji ponuditelj. Radovi su započeli odmah po potpisivanju Ugovora, a vrijednost radova je
171.898,04 kn, radove izvodi obrt „Feraplast“ iz Feričanaca.
 
Na temelju članka 6. Odluke o stipendijama Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 6/17, 8/19) načelnik općine raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti  koji udovoljavaju raspisanim
uvjetima. Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti dokaze da ispunjavaju opće uvijete za dodjelu stipendija. Rok
za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči  Općine Nova Bukovica i na Internet
stranici Općine Nova Bukovica.
 
 
 
Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE
Obrasce možete preuzeti OVDJE

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Nova Bukovica,  da sukladno doznačenim sredstvima pomoći za ogrjev, podjela novčane pomoći započinje danas (16. rujna 2019. godine), te će se ista vršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Nova Bukovica, Trg dr Franje Tuđmana 1.

 Općina Nova Bukovica

Back to top