– Vijesti

Obavještavamo Vas da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj nastaviti u ponedjeljak 10.8.2020. s početkom od 13:30 sati.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Bukovica započelo je 7. kolovoza 2020. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Doma kulture Nova Bukovica, sa javnim otvaranjem pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica. U 23:00 sati, 7. kolovoza Povjerenstvo je odredilo pauzu do nedjelje 9. kolovoza kada je u 8:00 sati nastavilo sa radom do 15:00 sati kada je određena pauzu do ponedjeljka 10. kolovoza do 13:30 sati.


Obavještavamo Vas da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj nastaviti u nedjelju 9.8.2020. s početkom od 8:00 sati.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Bukovica započelo je 7. kolovoza 2020. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Doma kulture Nova Bukovica, sa javnim otvaranjem pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica. U 23:00 sati, 7. kolovoza Povjerenstvo je odredilo pauzu do nedjelje 9. kolovoza kada u 8:00 sati nastavlja sa radom.

 

Obavještavamo Vas da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati

7. kolovoza 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Doma kulture Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica

Radi osiguranja epidemioloških mjera uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19 molimo da se svi zainteresirani, ponuditelji i/ili ovlašteni predstavnici prijave za sudjelovanje na javno otvaranje ponuda putem e-pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr ili putem telefona 033 564 304 do 6. kolovoza 2020. godine do 12:oo sati.

Cijeli tekst Obavijesti: Obavijest – Javno otvaranje ponuda

Ilustracija Javni natječaj zemlja

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Nova Bukovica raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica – području katastarskih općina Dobrović, Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Gornje Viljevo, Mikleuš, Miljevci i Nova Bukovica.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Nova Bukovica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Nova Bukovica.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Novu Bukovicu izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.


Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020

Prijedlog-Ponuda za zakup

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC-GOSPODARSKI PROGRAM

NOVA_BUKOVICA_PK-1

NOVA_BUKOVICA_PK-2

NOVA_BUKOVICA_PK-3

NOVA_BUKOVICA_PK-4

NOVA_BUKOVICA_PK-5

NOVA_BUKOVICA_PK-6

NOVA_BUKOVICA_PK-7

NOVA_BUKOVICA_PK-8

NOVA_BUKOVICA_PK-9

NOVA_BUKOVICA_PK-10

NOVA_BUKOVICA_PK-11

NOVA_BUKOVICA_PK-12

NOVA_BUKOVICA_PK-13

NOVA_BUKOVICA_PK-14

NOVA_BUKOVICA_PK-15

NATJEČAJ – LEGENDA ZA KARTE


OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE NOVA BUKOVICA 24. 06. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Nova Bukovica je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za predaju ponuda istječe u petak, 24. 07. 2020. godine.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan prvenstveno na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr ili od 10-13 sati na broj telefona: 033/ 564-304.

 

Dodatne informacije

Pitanja, odgovori, pojašnjenja

Tumačenje izraza navedenih u stupcu „Napomena“ iz Priloga 1. (Poljoprivredno zemljište koje je predmet Natječaja – zakup na rok od 25 godina) u gore objavljenom tekstu javnog natječaja “Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020“, nalazi se u Očitovanju Hrvatskih voda, a koje možete pogledati niže na poveznici.

Očitovanje Hrvatskih voda


Back to top