– Vijesti

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Nova Bukovica kako dosadašnji koncesionar SLATINA KOM od 1.9.2021. prestaje pružati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica.
Novi koncesionar temeljem provedenog postupka dodjele koncesije i Odluke Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o davanju koncesije je EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja
Novi koncesionar dana 08.09.2021. započinje sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.
Više o novom pružatelju usluga na https://novabukovica.hr/2016/11/30/komunalno/ na kartici “GOSPODARENJE OTPADOM” možete pronaći novi raspored odvoza otpada kao i sve ostale potrebne informacije.

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode –  za područje općina Nova Bukovica koju je Župan Virovitičko-podravske županije objavio 15. srpnja 2021. godine, obavještavamo vas o slijedećem:

Prirodna nepogoda – tuča pogodila je područje općine Nova Bukovica, što ima za posljedicu velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama.

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

 • OIB, osobnu iskaznicu-kopiju
 • OPG-Kopija Obrasca –Zahtjeva za potporu 2021.
 • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Nastalu štetu mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika

 

Napomena:

 • Vezano uz Naputak Državnog povjerenstva za procjenu štete od prirodne nepogode, oštećena imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravajućih društava ne prijavljuju se budući da prema članku 20. stavku 4. točci 1. Zakonu o ublažavanju i uklanjanju prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj: 16/19), oštećenik nema pravo na pomoć iz državnog proračuna
 • Općinsko povjerenstvo je dužno uvesti kontrolu odnosno provjeru podataka prilikom prijave štete na način da izvrši uvid u najmanje 5% od ukupnog broja subjekata koji su prijavili štetu na svojoj imovini na području predmetnih katastarskih čestica.

 

            Štete se prijavljuju od 16. srpnja 2021.  do 23. srpnja 2021.  godine

 

 • Obrasci za prijave štete (Prijava, Izjava) su objavljeni na službenoj stranici Općine:  www novabukovica.hr
 • Štetu možete prijaviti osobno ili putem elektronske pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – TUČA 2021

Obavijest prijava štete od tuče 2021 godina 

Prijava PN obrazac tuča 2021

Izjava obrazac PN tuča

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode –  za područje cijele Virovitičko-podravske županije, koju je Župan Virovitičko-podravske županije objavio 13. srpnja 2021. godine, obavještavamo vas o slijedećem:

Prirodna nepogoda – suša nastala nedostatkom oborina tijekom mjeseca lipnja i srpnja 2021. godine pogodila je područje cijele Županije pa tako i Općine Nova Bukovica, što ima za posljedicu  velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama.

 

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

 • OIB, osobnu iskaznicu-kopiju
 • OPG-Kopija Obrasca –Zahtjeva za potporu 2021.
 • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Nastalu štetu mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika

            Štete se prijavljuju od 14. srpnja 2021.  do 21. srpnja 2021.  godine

 • Obrasci za prijave štete (Prijava, Izjava) su objavljeni na službenoj stranici Općine:  www novabukovica.hr (ispod)
 • Štetu možete prijaviti osobni ili putem elektronske pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Odluka o proglašenju prirodne nepogode SUŠA 2021

Obavijest prijava štete od suše 2021 godina

Prijava PN obrazac suša 2021

Izjava obrazac PN suša                                                                                                                          

                                                             

Back to top