– Vijesti

Na temelju članka 6. Odluke o stipendijama Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica
broj 6/17, 8/19) načelnik općine raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu.
 
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti  koji udovoljavaju raspisanim
uvjetima. Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti dokaze da ispunjavaju opće uvijete za dodjelu stipendija. Rok
za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči  Općine Nova Bukovica i na Internet
stranici Općine Nova Bukovica.
 
Tekst Natječaja sa obrascima možete preuzeti OVDJE
 

Općina Nova Bukovica sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji kao dio projekta Peer Act koji se sufinancira iz programa Erasmus + Europske unije.

U projektu sudjeluje šest organizacija:  VSBI i KOPF, HAND + FUSS iz Njemačke, Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet iz Mađarske, Unione Montana iz Italije, PROBENS iz Španjolske i SLAP iz Osijeka.  

Konferencija je održana u Mađarskoj u gradu Orfű dana 4. rujna 2020. Općina Nova Bukovica je sudjelovala na poziv Udruge za kreativni razvoj Slap iz Osijeka, posredstvom i ljubaznošću gospođe Ane Lamza Bašić. Ispred Općine Nova Bukovica konferenciji su prisustvovali Irena Stipanović i Tomislav Dereš.

Projekt je rađen kroz koncept vršnjačkog savjetovanja i pristupačnog turističkog treninga te je u potpunosti orijentiran na potporu procesa uključivanja i pružanje jednakih šansi za sudjelovanje u društvu za segregirane i osobe u nepovoljnom položaju.

Skupina osoba s invaliditetom ima značajan potencijal za rast turizma, postoje zemlje u kojima je putovanje za osobe s invaliditetom i dalje problematično (npr. Zemlje istočne Europe), također, budući da mnogi ljudi s invaliditetom ne mogu samostalno putovati, njihova integracija u turizam također znači integracija drugih koji im pomažu, pa se broj novih aktera u turizmu značajno povećava uključivanjem osoba s invaliditetom.

Pristupačni turizam i dalje je nedovoljno usluženo tržište. Promjena načina razmišljanja potrebna je na svim razinama industrije. Učiniti turizam sveobuhvatnijim i učiniti ga dostupnim svim potrošačkim skupinama s invaliditetom zahtijeva složen pristup.

prenosimo informaciju o otvorenom javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Javni poziv objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na slijedećoj poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Izjave koje je potrebno priloziti prilikom prijave

Popis energetskih certifikatora – REGIJA I

Popis energetskih certifikatora – REGIJA II

Popis energetskih certifikatora – REGIJA III

Popis energetskih certifikatora – REGIJA IV

Dana 7. kolovoza 2020.g. u 9,00 sati započelo je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica, koji je objavljen s danom 24. lipnja 2020. godine.
Na predmetni javni natječaj pristiglo je ukupno 75 prijava obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, fizičkih osoba te pravnih osoba s područja Virovitičko-podravske županije.
Pristigle ponude otvorili su članovi Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za Općinu Nova Bukovica uz prisustvo pojedinih ponuditelja i zainteresiranih osoba.
U narednim danima izvršiti će se vrednovanje svake pojedine prijave, nakon čega će se objaviti prijedlog Povjerenstva o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Back to top