– Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

Na temelju članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica”, broj 2/21 i 2/23) i članka 3. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića, KLASA:  551-03/23-01/02, URBROJ: 2189-9-02-23-2 od 27. studenog 2023., općinski načelnik Općine Nova Bukovica objavljuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 9/22) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića KLASA: 551-03/23-01/02, URBROJ: 2189-9-02-23-2 od 27. studenog 2023. kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića (u daljnjem tekstu: ,,Božićnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2023.g..

Božićnica u iznosu od 40,00 eura (301,38 kuna) će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem ovog javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 400,00 eura (3.013,80 kuna).

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

      Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine)

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

      – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja zajamčene minimalne naknade

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Pravo na Božićnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu Božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

Rok za dostavu Zahtjeva je od 27. studenog 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za socijalnu skrb ispis mirovinskih primanja i podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi božićnih blagdana mogu se podnositi od 27. studenog 2023. godine do 15. prosinca 2023. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Tekst Odluke, Javog poziva i priloga možete pogledati i preuzeti na poveznicama:

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Božića

Prijava – Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade prigodom blagdana Božića 2023. godine.

Prilog – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

Back to top