– Općina Nova Bukovica

Župan Virovitičko-podravske županije proglasio je 23. svibnja 2023. godine prirodnu nepogodu od POPLAVE za područje Općine Nova Bukovica. Pozivamo Vas da nastalu štetu prijavite zaključno s 31. svibnjem 2023. godine.

 

. Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • presliku osobne iskaznice
  • kopiju Lista A Zahtjeva za potporu
  • Lista B Prijave površina za 2023. godinu
  • kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun.
  • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Obavijest o prirodnoj nepogodi – POPLAVA

Prijava obrazac PN poplava 2023

Izjava obrazac PN poplava 2023

Općina Nova Bukovica je 30. ožujka 2023. realizirala i provela Projekt „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ sukladno Ugovoru o sufinanciranju  projekta „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ (KLASA: 402-05/22-01/236, URBROJ: 519-05/1-22-4)  od 4. listopada 2022.) sklopljenim s Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, a kojim je opremljeno dječje igralište dječjeg vrtića u Novoj Bukovici. Iznos sufinanciranja iznosio je 147.842,00 kuna, odnosno 19.622,01 eura (prema fiksnom tečaju konverzije).

Cilj ovog projekta je bio unapređenje kapaciteta vanjskih terena, igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućio dodatni razvoj, unapređenje i raznolikost prostora za igru i dodatne  jednostavne sportske aktivnosti, a koji je ostvaren, kako je i planirano, nabavom nove fiksne opreme i opremanje vanjskog terena fiksnim modulima za dječja igrališta.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.“

Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. /22) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa KLASA:  551-03/23-01/01, URBROJ: 2189-9-02-23-1 od 20. ožujka 2023 kojom su prpisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore povodom blagdana Uskrsa za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,Uskrsnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2023.g..

Uskrsnica u iznosu od  30,00 € će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 300 €.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, , a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

       Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje dvije isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine)

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

      – Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja i zadnju isplatnicu zajamčene minimalne naknade

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

 

Pravo na Uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu Uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

Rok za dostavu Zahtjeva je od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za socijalnu skrb ispis mirovinskih primanja i  podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika  podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi uskršnjih blagdana mogu se podnositi od 22. ožujka 2023. godine do 6. travnja 2023. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili broj telefona: 033/ 564-304.

Tekst Javnog poziva i obrasce možete pogledati i preuzeti na slijedećim poveznicama:

Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

 

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 1/22) i članka 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga (KLASA: 007-02/23-01/01; URBROJ: 2189-9-02-23-2) od 1. ožujka 2023. Načelnik Općine Nova Bukovica dana 10. ožujka 2023., raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2023. godini.

Tekst Natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2023.

Upute za prijavitelje

Obrazac 1. OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ILI PROGRAMA

Obrazac 3. IZJAVA O PARTNERSTVU

Obrazac 4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Obrazac 6. OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROJEKTA

Obrazac 7. UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 8. OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA

Obrazac 9. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 10. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

 

 

Back to top