– Općina Nova Bukovica

OBAVIJEST o nastavku javnog otvaranja ponuda na Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica

Povjerenstvo za zakup će nastaviti javno otvaranje ponuda dana

22. kolovoza 2023. (utorak) s početkom u 16,00 sati

u prostorijama Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica

(Dom kulture)

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 104/22) Povjerenstvo za zakup će održati javno otvaranje ponuda dana

 21. kolovoza 2023. (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati

u prostorijama Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica (Dom kulture)

Cijeli tekst informacije možete pogledati na slijedećoj poveznici:

INFORMACIJA o održavanju javnog otvaranja ponuda na Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica

Poštovani mještani, u tijeku je javno savjetovanje na prijedlog cjenika o usluzi odvoza komunalnog otpada, za područje naše općine. S obzirom da koncesionar želi povećati cijenu pružanja usluga kako na području cijele Hrvatske, tako i kod nas, pozivamo Vas da se i Vi uključite u ovu problematiku te svoj komentar ostavite na ovoj poveznici:
 
 
Obrazloženje koncesionara je slijedeće:
Člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/21) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
Slijedom navedenog, Općina Nova Bukovica donijela je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Nova Bukovica, prilikom čega je u istoj određena cijena minimalne javne usluge (CMJU) za korisnike usluga kategorije „Kućanstvo“ te za kategoriju korisnika „Nije kućanstvo“, a sve sukladno činjenici da je određivanje cijene minimalne javne usluge u nadležnosti predstavničkog tijela, odnosno općinskog vijeća, te da ista mora biti sadržana u samoj Odluci o načinu pružanja javne usluge javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
Izmjena jedinične cijene pražnjenja (JCP) spremnika sa miješanim komunalnim otpadom traži se iz razloga povećanja financijskog opterećenja pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada uslijed snažnog porasta cijene sirovina, visoke cijene energije, promjena u visini minimalne plaće, snažne deprecijacije eura te rastuće inflacije što je posljedično dovelo do negativnog utjecaja na gospodarsku aktivnost i rast troškova povezanih sa pružanjem javne usluge.
Također, broj aktivnih odlagališta na koja se odlaže sakupljeni komunalni otpad u stalnom je padu, dok se kapaciteti postojećih odlagališta neopasnog otpada sustavno smanjuju uz istovremeno povećanje cijena odlaganja. Postojećim tempom zapunjavanja odlagališta, uz smanjenje količina odloženog otpada zbog provedbe mjera iz nacionalnog plana gospodarenja otpadom, davatelj usluge prisiljen je na plaćanje enormnih cijena zbrinjavanja prikupljenog komunalnog otpada uz istovremeno povećanje troškova odvoza na sve udaljenija odlagališta koja su u mogućnosti zaprimiti prikupljen komunalni otpad.
Back to top