– Općina Nova Bukovica

Na temelju članka 94. do 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica i upućuje na javni uvid (u nastavku teksta: Prijedlog Plana).

II. Javni uvid u Prijedlog Plana počinje dana 1. lipnja 2020. g., a završava zaključno sa danom 8. lipnja 2020. g., a biti će izložen svaki radni dan u prostoriji društvenog doma  Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica u vremenu od 08,00 do 14,00 sati i na web stranici www.novabukovica.hr.

III. Javno izlaganje o Prijedlog Plana, održat će se  4. lipnja 2020. g. u 10,00 sati u prostoriji društvenog doma Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

IV. Pozivaju se zainteresirani sudionici javne rasprave sukladno članku 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sudjelovanje te da primjedbe, mišljenja  i prijedloge  na Prijedlog Plana mogu dostaviti do zaključenja javne rasprave dana 8. lipnja 2020. g.       

V. Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica www. novabukovica.hr dostavljenog na e-mail:  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr,  pisanim putem poštom naslovljenom na Općinu Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, 33520 Slatina, s naznakom „Javna rasprava o prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica ili  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida do 8. lipnja 2020. g.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik

Tomislav Bračun, prof.

Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Zaključak o objavi – Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

GRAFIČKI DIO:

1 Građevinsko područje naselja Nova Bukovica – prijedlog

2 Građevinsko područje naselja Bjelkovac – prijedlog

3 Građevinsko područje naselja Brezik – prijedlog

4 Građevinsko područje naselja Bukovački Antunovac – prijedlog

5 Građevinsko područje naselja Dobrović – prijedlog

6 Građevinsko područje naselja Donja Bukovica – prijedlog

7 Građevinsko područje naselja Gornje Viljevo – prijedlog

8 Građevinsko područje naselja Miljevci – prijedlog

Karta 1 Korištenje i namjena površina – prijedlog

Karta 2 Infrastrukturni sustavi – prijedlog

Karta 3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prijedlog

TEKSTUALNI DIO:

Tekstualni dio Plana sa Odredbama

Sažetak za javnost

OBRAZCI:

Obrazac – Prijedlog za izmjenu Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Sve informacije vezane uz funkcioniranje rada i života u novonastalim okolnostima (COVID-19) na području Općine Nova Bukovica možete dobiti pozivom na broj 033/564-304 svakim radnim danom od 8 do 14 sati, odnosno cijelo vrijeme putem maila: stozer.cz.nova.bukovica@gmail.com

Također otvoren je poseban broj za informacije o korona virusu na nacionalnoj razini: 113

Molimo osobe starije životne dobi koje spadaju u ugrožene skupine da izbjegavaju napuštanje svojih domova što je više moguće.

Preporučuje se financijske transakcije (plaćanje računa i slično) obaviti elektroničkim putem od kuće, ukoliko je to moguće.

Dodatne važne brojeve telefona na nacionalnoj razini možete pronaći na poveznici: https://www.koronavirus.hr/vazni-brojevi/56

Također dodatne informacije možete dobiti i na slijedećim web stranicama:

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

Pozivamo Vas da redovito pratite medije sa novim informacijama.

Od danas (23.3.2020.) je na snazi Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH.

Mještanima s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica, kojima se izdaje propusnica temeljem točke 2e (iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i ostalih potrepština) Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta od 23. ožujka 2020.

Stožer civilne zaštite Općine Nova Bukovica izdaje propusnice na način da se zahtjev uputi na mail adresu: stozer.cz.nova.bukovica@gmail.com, te će se skenirana i ovjerena propusnica dostaviti mailom na adresu pošiljatelja.

Ukoliko nije moguće izdavanje putem mail adrese, vrijeme izdavanja je svakim radnim danom u vremenu od 8 – 10 sati uz OBAVEZAN POZIV NA BROJ 033/564-304. radi dogovora oko preuzimanja, te da se spriječi nepotrebno okupljanje i zadržavanje.

NAPOMENA: Za sve zahtjeve (i one putem maila) koji pristignu radnim danom nakon 10:00 sati propusnice će se izdavati sljedeći radni dan. Zahtjevi predani u petak nakon 10:00 i tijekom neradnih dana obrađivat će se prvi slijedeći radni dan.

Zahtjev mora sadržavati:

– ime i prezime

– OIB podnositelja

–  adresu stanovanja podnositelja

– za koje razdoblje se propusnica traži

– svrha propusnice

(SVRHA MORA BITI OPRAVDANA – ono što nije moguće obaviti / riješiti na području općine, a da je nužno)

Svi koji trebaju propusnicu radi obavljanja posla trebaju se obratiti svojim poslodavcima. POSLODAVCI SU OBVEZNI OBAVIJESTITI Stožer civilne zaštite Općine Nova Bukovica kome su i na koje razdoblje izdali propusnicu na mail adresu: stozer.cz.nova.bukovica@gmail.com

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti. Za provođenje mjera zaduženi su stožeri civilne zaštite.

Odluka o zabrani rada tržnica

Danas 21.3.2020. Na snagu su stupile slijedeće mjere:


Uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba. Ova mjera odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.


Privremeno se obustavlja javni promet i to:

  • javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza
  • javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
  • javni prijevoz osoba u željezničkom prometu
  • tramvajski i drugi javnogradski promet
  • sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače i dr.).

Privremeno se zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.


Ograničava se javni prijevoz putnika, tereta i vozila prema otocima i poluotoku Pelješcu u Republici Hrvatskoj. Zabranjuje se održavanje svih redovnih brzobrodskih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme proglašenja epidemije COVID-19 na području Republike Hrvatske, izuzev u slučaju hitnih intervencija uz odobrenje Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.


Od danas je svim trgovinama kojima je dopušten rad, određeno radno vrijeme od 8 do 17 sati. Odluka je donesena radi zaštite djelatnika u trgovinama.


Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske propisane su opće i specifične mjere zaštite putnika koje su pružatelji usluge taxi prijevoza dužni provoditi i imati ih istaknute na vidljivom mjestu.


Odluka – o ograničenju zadržavanja na ulicama i javnim mjestima

Odluka linijski obalni pomorski promet

Odluka o zabrani javnog prometa

Odluka – radno vrijeme trgovina

Odluka – taxi prijevoz

Danas 20.3.2020 na snagu su stupile odluke Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom.

Uvodi se protuepidemijska mjera stavljanja izvan uporabe svih dječjih i otvorenih sportskih igrališta.

Nalaže se da se sklapanje braka, u građanskom ili vjerskom obliku, te sklapanje životnog partnerstva održava isključivo u krugu najuže obitelji te službene osobe ili predstavnika vjerske zajednice, poštujući mjere i upute koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Nalaže se da se pogrebi, posljednji ispraćaji i polaganje urni održava isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne. Obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća. Ni jedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti imati simptome akutne respiratorne infekcije.

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka ili životnog partnerstva

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta

Od ponoći na snazi odluke Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom.

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Odluka – mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina

Odluka – privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza RH

Od danas (utorak 17. ožujka) aktivna je izdvojena ambulanta, koja se nalazi u Cabuni i koja će služiti za pregled onih koji imaju simptome korona virusa. Naime u njoj će svi stanovnici naše županije, a u slučaju da u to vrijeme ne radi njihov osobni liječnik, a ako primijete da imaju neke od simptoma korona virusa (povišena temperatura, umor, suhi kašalja, nelagoda…) moći javiti za pregled.

Inače, na telefonski broj 112 ili 033/780-175 ili broj mobitela 091/244-1241 (ambulanta u Cabuni, Ulica Stjepana Radića 26), stanovnici naše županije mogu dobiti sve potrebne informacije vezane uz korona virus. Ambulanta u Cabuni radit će od 0 – do 24, sata, a u njoj će sudjelovati svi liječnici opće medicine s područja Virovitičko-podravske županije, izuzev liječnika starijih od 65 godina. (www.vpz.hr)

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Nova Bukovica, od srijede 18.ožujka 2020. godine, rad Općinske uprave Općine Nova Bukovica bit će organiziran na način da se svi radni zadaci djelatnika Općine sa strankama obavljaju prioritetno telefonski (033/564-304) ili putem elektroničke pošte. (nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr). Sukladno tome, zabranjuje se ulazak stanovništva, odnosno mještana i ostalih poslovnih subjekata u zgradu Općine. Ulazak će biti dopušten samo onim strankama koje imaju hitne i neodgodive zahtjeve, uz obveznu prethodnu najavu.

Molimo građane za razumijevanje i poštivanje istaknutog radnog vremena i ulazaka u službene prostorije kako zbog vlastite sigurnosti tako i zbog zaštite svojih sugrađana.

 

Načelnik

Tomislav Bračun prof.

Dokument možete preuzeti OVDJE

Apeliramo na osobe koje su dobile rješenje o samoizolaciji da se strogo pridržavaju uputa, od utorka poseban režim ulaska u Opću bolnicu Virovitica

Na sjednici Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije koja je održana uz predsjedanje načelnika navedenog županijskog Stožera, Marija Klementa, najviše govora bilo je vezano za osobe koje se nalaze u samoizolaciji (na području Virovitičko-podravske županije ih ima 50-ak nap.a.), te indicije po kojima se osobe koje su dobile rješenje za samoizolacijom, vezano za korona virus, ne drže se striktnih naputaka.

–    Još jednom apeliramo na osobe koje su dobile rješenje o samoizolaciji da se strogo pridržavaju uputa. Nemojte olako shvaćati situaciju. Budimo ozbiljni i odgovorni. Ne stavljajte vaše i zdravlje vaših najmilijih – na kocku. Osobe koje primijete one koji krše pravila samoizolaciju, trebaju ih prijaviti na 112, te će se protiv njih pokrenuti potrebne mjere – naglasio je zapovjednik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

Inače, Državni inspektorat je objavio kakve su kazne za nepridržavanje odluke o samoizolaciji. Prva kazna je 8.000,00 kuna. No, ako se više puta krši samoizolacija, kazne se penju. Najviša kazna iznosi 120.000,00 kuna. Izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne izvršit će se prisilnim putem FINA-e – stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Nacionalni stožer za civilnu zaštitu objavio je preporuke za osobe kojima je određen zdravstveni nadzor u kućnoj samoizolaciji. Riječ je o ovih 10 mjera:

1. Nije dozvoljeno izlaziti iz kuće
2. Svakodnevno kontaktirajte nadležnog epidemiologa
3. Mjerite tjelesnu temperaturu ujutro i navečer
4. Obratite pažnju na pojavu simptoma respiratorne infekcije (temperatura, kašalj, otežano disanje…)
5. Redovito perite ruke sapunom ili koristite hidroalkoholnu otopinu
6. Redovito čistite i dezinficirajte predmete i površine u prostorijama gdje boravite
7. Redovito provjetravajte prostoriju
8. Koristite zasebnu posteljinu, ručnike i pribor za jelo
9. Osigurajte odvojenu sobu i odvojeno koristite kupaonicu
10. U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu prethodno se javite telefonom liječniku obiteljske medicine

Od utorka 17. ožujka, na snazi će biti i poseban režim u Općoj bolnici Virovitica, a sve s ciljem čuvanja i brige za zdravlje i sigurnost naših građana. O tome je govorio ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević.

–    Svi ulazu u Opću bolnicu Virovitica, izuzev dva otvorena, bit će zatvoreni. Otvoreni će biti ulaz u Hitni bolnički prijem i ulaz koji se nalazi pokraj njega, gdje će se stepeništem ulaziti u bolnicu. Na ulazu u njega će djelatnici bolnice upućivati pacijente kamo god već trebaju. Osim toga, „hladni program“ će biti u određenoj mjeri reduciran, sve rizične situacije, svest ćemo na najmanju moguću razinu da se potencijalna zaraza ne širi, jer moramo poduzeti sve raspoložive mjere kako virus ne bi ušao u zdravstvenu ustanovu. (www.vpz.hr)

Slika- voćke prekrivene mrazom

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode – MRAZA za područje Općine Nova Bukovica, koju je Župan Virovitičko-podravske županije objavio 05. svibnja 2020. godine, obavještavamo vas o slijedećem:

Prirodna nepogoda –  MRAZ nastao uslijed vrlo niskih temperatura koje su u periodu od 01.04 do 03.04. 2020. godine pogodile područje Općine Nova Bukovica, što ima za posljedicu  velike materijalne štete na voćarskim kulturama.

 Prirodna nepogoda –  je proglašena za:

  • Sve voćarske kulture osim lijeske, aronije i vinove loze (vinograda)

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • OIB, osobnu iskaznicu – kopiju
  • OPG-Kopija Obrasca – Zahtjeva za potporu 2020.
  • Za poljoprivredne proizvođače koji nisu evidentirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava priložiti Vlasnički ili posjedovni list za poljoprivrednu površinu na kojoj je kultura.
  • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Štete se prijavljuju od 07. svibnja 2020.  do 13. svibnja 2020.  godine

Obrasci za prijave štete (Prijava, Izjava) nalaze se na dnu ove obavijesti

Štetu možete prijaviti putem elektronske pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Obavijest – prijava štete od mraza 2020 godina

Odluka o proglašenju – Mraz

Prijava PN obrazac – mraz 2020

Izjava – obrazac PN – mraz

Uskrsno je jutro. Uskrs je blagdan koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom, blagdan koji nam daje vjeru u ljudsku dobrotu, daje nam snagu za suočavanje sa životnim problemima.

U ovim izazovnim vremenima kada teško pronalazimo izvore radosti i mira, simbol pobjede dobra nad zlom i života nad smrću, pruža nam novu duhovnu snagu. Najveći kršćanski blagdan – Uskrs uz Isusovo uskrsnuće neka u svakom od nas probudi ljubav jednih prema drugima, te donese radost življenja uz mir, zdravlje i sreću.

Poštovane mještanke i mještani, želim da u vašim srcima zavlada duh radosti, da ovaj najveći blagdan provedete u toplini svojih domova, u zdravlju sa obitelji.  Svima koji slave Kristovo uskrsnuće, u ime djelatnika Općine Nova Bukovica, zamjenika općinskog načelnika, Općinskog vijeća na čelu sa predsjednikom Franjom Kraljikom i u svoje osobno ime želim sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs!

Tomislav Bračun

Back to top