– E-oglasna ploča

Temeljem članka 24. Odluke o dodjeli stipendije na području Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/17 i 9/19) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21), Načelnik Općine Nova Bukovica, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica, donio je ODLUKU o dodjeli stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 202L/2022. godinu.

Odluku i konačnu listu kandidata možete pogledati na poveznici:

ODLUKA o dodjeli stipendija Općine Nova Bukovica za akademsku 2021.2022. i konačna lista kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NOVA BUKOVICA

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu (KLASA: 604-02/21-01/01 URBROJ: 2189/09-02-21-4) i Natječaja za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu od 12. listopada 2021. godine (KLASA: 604-02/21-01/01 URBROJ: 2189/09-02-21-5), Povjerenstvo za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica na svojoj 1. sjednici održanoj 04. studenog  2021. godine utvrđuje

PRIJEDLOG  

LISTE KANDIDATA

koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije

Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu

 

 

 

Ime i prezime kandidata

 

Uspjeh u
školovanju odnosno studiju

Socijalni status Školovanje za deficitarna zanimanjaIzvanškolski rezultati ili znanstveni radoviDodatni bodovi

Ukupno (bodova)

Lucija Podolski4,9410005,94
Irena Marušić4,5010005,50
Domagoj Poje4,1610005,16
Iris Penov4,9300004,93
Matej Šimek3,1100003,11
Mihael Kolembus3,0900003,09
Robert Orlić2,8000002,80

 

Nezadovoljni kandidat može u roku 8 dana od dana objave prijedloga liste kandidata podnijeti pisani prigovor.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica.

 

Dokument u PDF-u: PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 6. Odluke o stipendijama Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica

broj 6/17, 9/19) i članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica

(Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 2/21)

načelnik općine raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2021./2022. godinu.

 
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti  koji udovoljavaju raspisanim
uvjetima. Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti dokaze da ispunjavaju opće uvijete za dodjelu stipendija. Rok
za prijavu kandidata je 15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči  Općine Nova Bukovica i na Internet
stranici Općine Nova Bukovica.
 
 
 
 
Back to top