– E-oglasna ploča

Na temelju članka 94. do 100. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica (Službeni glasnik Općine Nova Bukovica broj 6/18), Načelnik Općine Nova Bukovica, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

I. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica i upućuje na javni uvid (u nastavku teksta: Prijedlog Plana).

II. Javni uvid u Prijedlog Plana počinje dana 1. lipnja 2020. g., a završava zaključno sa danom 8. lipnja 2020. g., a biti će izložen svaki radni dan u prostoriji društvenog doma  Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica u vremenu od 08,00 do 14,00 sati i na web stranici www.novabukovica.hr.

III. Javno izlaganje o Prijedlog Plana, održat će se  4. lipnja 2020. g. u 10,00 sati u prostoriji društvenog doma Općine Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

IV. Pozivaju se zainteresirani sudionici javne rasprave sukladno članku 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju na sudjelovanje te da primjedbe, mišljenja  i prijedloge  na Prijedlog Plana mogu dostaviti do zaključenja javne rasprave dana 8. lipnja 2020. g.       

V. Sudionici u javnoj raspravi upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Nova Bukovica www. novabukovica.hr dostavljenog na e-mail:  nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr,  pisanim putem poštom naslovljenom na Općinu Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica, 33520 Slatina, s naznakom „Javna rasprava o prijedloga I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica ili  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida do 8. lipnja 2020. g.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne mogu se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Načelnik

Tomislav Bračun, prof.

Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

Zaključak o objavi – Javna rasprava o prijedlogu I Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nova Bukovica

GRAFIČKI DIO:

1 Građevinsko područje naselja Nova Bukovica – prijedlog

2 Građevinsko područje naselja Bjelkovac – prijedlog

3 Građevinsko područje naselja Brezik – prijedlog

4 Građevinsko područje naselja Bukovački Antunovac – prijedlog

5 Građevinsko područje naselja Dobrović – prijedlog

6 Građevinsko područje naselja Donja Bukovica – prijedlog

7 Građevinsko područje naselja Gornje Viljevo – prijedlog

8 Građevinsko područje naselja Miljevci – prijedlog

Karta 1 Korištenje i namjena površina – prijedlog

Karta 2 Infrastrukturni sustavi – prijedlog

Karta 3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prijedlog

TEKSTUALNI DIO:

Tekstualni dio Plana sa Odredbama

Sažetak za javnost

Slika- voćke prekrivene mrazom

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode – MRAZA za područje Općine Nova Bukovica, koju je Župan Virovitičko-podravske županije objavio 05. svibnja 2020. godine, obavještavamo vas o slijedećem:

Prirodna nepogoda –  MRAZ nastao uslijed vrlo niskih temperatura koje su u periodu od 01.04 do 03.04. 2020. godine pogodile područje Općine Nova Bukovica, što ima za posljedicu  velike materijalne štete na voćarskim kulturama.

 Prirodna nepogoda –  je proglašena za:

  • Sve voćarske kulture osim lijeske, aronije i vinove loze (vinograda)

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • OIB, osobnu iskaznicu – kopiju
  • OPG-Kopija Obrasca – Zahtjeva za potporu 2020.
  • Za poljoprivredne proizvođače koji nisu evidentirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava priložiti Vlasnički ili posjedovni list za poljoprivrednu površinu na kojoj je kultura.
  • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Štete se prijavljuju od 07. svibnja 2020.  do 13. svibnja 2020.  godine

Obrasci za prijave štete (Prijava, Izjava) nalaze se na dnu ove obavijesti

Štetu možete prijaviti putem elektronske pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Obavijest – prijava štete od mraza 2020 godina

Odluka o proglašenju – Mraz

Prijava PN obrazac – mraz 2020

Izjava – obrazac PN – mraz

Uskrsno je jutro. Uskrs je blagdan koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom, blagdan koji nam daje vjeru u ljudsku dobrotu, daje nam snagu za suočavanje sa životnim problemima.

U ovim izazovnim vremenima kada teško pronalazimo izvore radosti i mira, simbol pobjede dobra nad zlom i života nad smrću, pruža nam novu duhovnu snagu. Najveći kršćanski blagdan – Uskrs uz Isusovo uskrsnuće neka u svakom od nas probudi ljubav jednih prema drugima, te donese radost življenja uz mir, zdravlje i sreću.

Poštovane mještanke i mještani, želim da u vašim srcima zavlada duh radosti, da ovaj najveći blagdan provedete u toplini svojih domova, u zdravlju sa obitelji.  Svima koji slave Kristovo uskrsnuće, u ime djelatnika Općine Nova Bukovica, zamjenika općinskog načelnika, Općinskog vijeća na čelu sa predsjednikom Franjom Kraljikom i u svoje osobno ime želim sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs!

Tomislav Bračun

Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

DOPUNA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Back to top