– E-oglasna ploča

Prirodna nepogoda –  SUŠA nastala je u razdoblju od 21.06.2022 do 09.08.2022 godine zbog iznimno visokih temperatura, i nedostatka oborina zbog čega je došlo do velike materijalne štete na poljoprivredi.

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode za Virovitičko-podravsku županiju, Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović proglasio je 10. kolovoza 2022. godine, KLASA: 920-08/22-01/02, UR.BROJ: 2189-03/05-22-17.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode za Virovitičko-podravsku županiju

Obavijest – prijava štete od suše

Prijava – obrazac PN suša

Izjava – obrazac PN suša

Back to top