– KLUB HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a

Klub Hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Nova Bukovica djeluje kao dio Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Virovitičko-podravske županije.

U svom radu skrbe za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata liječenih od PTSP-a, pružaju pravnu pomoć svim hrvatskim braniteljima za ostvarenje njihovih zakonom zagarantiranih prava kao stradalnicima Domovinskog rata.

Brinu o ublažavanju njihovih ekonomskih situacija s raznim načinima pomoći, kao i na zastupanju njihovih interesa radi otklanjanja posljedica ratnih strahota putem druženja, međusobne pomoći, te pomoći u psihosocijalnoj reintegraciji putem centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Okupljaju hrvatske branitelje liječenih od PTSP-a koji su bili sudionici Domovinskog rata. U svom radu brinu o zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata, kao i o iznošenju istine o Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu, te zaštiti časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu. Čuvaju uspomenu na Domovinski rat i herojska djela hrvatskih branitelja.

Back to top