– Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Nova Bukovica („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 1/22) i članka 2. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2024.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga (KLASA: 007-02/24-01/01; URBROJ: 2189-9-02-24-2) od 10. siječnja 2024., Načelnik Općine Nova Bukovica dana 05. veljače 2024. godine, raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024. godini.

Tekst Natječaja i obrasce za prijavu možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024.

Upute za prijavitelje

Obrazac 1. OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 2. OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ILI PROGRAMA

Obrazac 3. IZJAVA O PARTNERSTVU

Obrazac 4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

Obrazac 5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Obrazac 6. OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE VRIJEDNOSTI PROJEKTA

Obrazac 7. UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 8. OBRAZAC ZA PROVJERU FORMALNIH UVJETA

Obrazac 9. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Obrazac 10. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROVEDBE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Back to top