– Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 54. Statuta Općine Nova Bukovica (“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica”, broj 2/21 i 2/23) i članka 3. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa, KLASA:  551-03/24-01/01, URBROJ: 2189-9-02-24-1 od 11. ožujka 2024., općinski načelnik Općine Nova Bukovica objavljuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

sukladno Odluci o izvršavanju proračuna („Službeni glasnik Općine Nova Bukovica“ br. 9/23) i Odluci o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa KLASA: 551-03/24-01/01, URBROJ: 2189-9-02-24-1 od 11. ožujka 2024. kojom su propisani uvjeti za ostvarivanje pomoći, način podnošenja zahtjeva i način isplate jednokratne financijske potpore za umirovljenike i korisnike minimalne zajamčene naknade s područja Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa (u daljnjem tekstu: ,,uskrsnica”) i sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Nova Bukovica za 2024.g.

Uskrsnica u iznosu od 40,00 eura će se isplatiti svim prijavljenim umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica putem ovog javnog poziva, a čija ukupna mjesečna mirovinska primanja (tuzemna i inozemna mirovina sa svim dodacima) ili mjesečna minimalna zajamčena naknada ne prelaze iznos od 400,00 eura.

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i na internet stranici Općine Nova Bukovica www.novabukovica.hr, a pozivaju se svi zainteresirani umirovljenici i korisnici minimalne zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica da dostave Jedinstvenom upravnom odjelu uz ispunjen obrazac zahtjeva (iz priloga ovo Javnom pozivu) i:

 

      Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima u RH ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a,

      -Potvrdu/obavijest/izvadak banke o visini inozemne mirovine (za korisnike inozemne mirovine),

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva,

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

 

       Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

      -Presliku rješenja zajamčene minimalne naknade,

      -Presliku IBAN računa podnositelja zahtjeva,

      -Presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva.

Pravo na uskrsnicu ne može se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Pravo na dodjelu uskrsnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili koji rade s
nepunim radnim vremenom.

 

Rok za dostavu Zahtjeva je od 11. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine.

Općina Nova Bukovica može zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za socijalni rad ispis mirovinskih primanja i podnositelja i koristit će ih jedino i isključivo u svrhu provjere dostavljenih podataka umirovljenika podnositelja za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu financijsku pomoć u prigodi uskrsnih blagdana mogu se podnositi od 11. ožujka 2024. godine do 22. ožujka 2024. godine, na adresu: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nova Bukovica.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr  ili broj telefona: 033/ 564-304.

Tekst Odluke, Javog poziva i priloga (zahtjev) možete pogledati i preuzeti na poveznicama:

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Prijava –Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine.

Back to top