– ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Poštovani mještani !

U cilju učinkovitije zaštite okoliša i smanjivanja ukupne količine otpada, Općina Nova Bukovica postavila je u vašem naselju spremnike za odvojeno skupljanje korisnog otpada. Stoga vas molimo da u svojim domaćinstvima razdvojite korisni otpad od nekorisnog, a sve ono što se može reciklirati odložite u za to predviđene spremnike. Razdvaja se staklo, papir – karton i plastika.


Eko kontejneri se nalaze na slijedećim lokacijama:


NOVA BUKOVICA

U Vinogradskoj ulici

U ulici Zrinskih i Frankopana

U ulici Matije Gupca


MILJEVCI

Na centru


BUKOVAČKI ANTUNOVAC

Kod mjesnog doma


BREZIK

Kod mjesnog doma


DONJA BUKOVICA

Kod mjesnog doma


GORNJE VILJEVO

Kod mjesnog doma


DOBROVIĆ

Kod mjesnog doma


BJELKOVAC

Kod mjesnog doma


 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE
 
U mobilno reciklažno dvorište možete odlagati:
Tekstil, Problematični otpad (kiseline, lužine, ulja, masti…),
staklo, papir, plastiku, metal, biorazgradivi otpad, baterije i lijekove

Trenutna lokacija:

Kolodvorska ulica, Nova Bukovica (dvorište bivše kooperacije)

ZAŠTO ODVAJATI KORISNI OTPAD IZ
KOMUNALNOG OTPADA ?

  • zbog očuvanja prirode i prirodnih sirovina
  • smanjenja onečišćenosti zraka, vode i tla
  • štednje skupe i dragocjene energije
  • uštede prostora na odlagalištu otpada

Back to top