– Završeni radovi na obnovi zvonika

Nakon 110. godina od izgradnje,  temeljito je obnovljen zvonik župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Još prije dvije godine na istom mjestu stajao je zvonik koji je vapio za obnovom, a danas se evo diže obnovljeni  koji već vanjštinom svojom čini ugodan utisak, dostojan župne crkve.  Dovršeni su radovi na sanaciji i obnovi zvonika župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici. Radove su financirali Ministarstvo kulture, Općina Nova Bukovica, brojni drugi donatori i vjernici. Izvođači radova bile su tvrtke Građenje Marković  te Graditeljstvo i završni radovi Slavko Kovačićek iz Varaždina, nadzor radova vršilo je Ministarstvo kulture RH po Konzervatorskom odjelu iz Požege. Sanacija je izvedena prema projektu kojeg je financirala Općina Nova Bukovica i Virovitičko-podravska županija, a veliku pomoć u realizaciji ovoga projekta prilikom nominacije dao je i saborski zastupnik Tomislav Žagar. U planu je i daljnje uređnje župne crkve. Nakon 110 godina od izgradnje ovo je prilika da se prisjetimo i kako je to izgledalo te davne 1907. godine,  te u nastavku ove vijesti objavljujemo članak iz Katoličkog lista u kojem je opisan blagoslov župne crkve.

Posveta nove župne crkve. U prostranoj Podravini župa Nova Bukovica ima s temelja novu župnu crkvu. Da se
sagradi pomogoše: patron župe (vlastelinstvo Schaumburg-Lippe) vis. vlada, neki dobrotvori, župljani i župnik
Andrija Ciprijanović. Svečana posveta crkve obavljena je na Miholje ove godine. U tu svrhu prispio je presv. gosp.
pomoćni biskup i generalni vikar dr. Ivan Krapac, u pratnji Mons. dr. Lovre Radičevića, dne 27. rujna vlakom u
Slatinu, a odavle kočijom u Novu Bukovicu. Putem, radosno od naroda pozdravljen a u Slatini na kolodvoru
dočekan po zastupnicima oblasti, vicearhidjakonu Stjepanu Filipoviću i županijskom tajniku iz Osijeka Juliju Höcker
u, u Novoj Bukovici najsvečanije primljen i pozdravljen po načelniku Stevi Radoviću, bio je presv. g. biskup sav
razdragan s oduševljenja i počitanja, koje mu iskazaše župljani i mnogobrojni narod iz susjednih takogjer župa. Za
svečani doček učinilo se je sve što se moglo. Krasan slavoluk, rasvjeta mjesta, crkvena zvona, mužari, domača
glazba, koja je prvi put javno istupila i zasvirala .Lijepa naša“, pa mnogobrojno svećenstvo, sva inteligencija, cijela
župa našla se one nezaboravne večeri na okupu, da pozdravi svoga biskupa. Kod dočeka na kolodvoru u Slatini i
sada u Novoj Bukovici izrečeno je više pozdravnih govora, na koje je presv. g. biskup smjesta odgovorio. Sutradan
u subotu bio je post za cijelu župu i za posvetitelja biskupa, koji je prije podne služio sv. misu u kapelici na groblju,
zatim ispitivao djecu iz pučke škole katekizam, te se povoljno izrazio o napredku školske mladeži. U nedjelju na
Miholje oko 7 sati u jutro počeo je presv. gosp. biskup svečani obred. Poslije toga služio je svečanu pontifikalnu sv.
misu. Propovijed rekao je i župnik grubišnopoljski Ivan Nep. Jemeršić, a na koru pjevalo je slatinsko pjevačko
društvo „Zrinjski“. Poslije crkvene svečanosti pogostio je domaći župnik biskupa, svećenstvo, zastupnike oblasti i
mnogobrojne druge odličnike. Za vrijeme objeda nazdravilo se sv. Ocu, nadbiskupu, patronu i biskupu
konsekratoru crkve.    
Crkva je, kako bi rečeno, nova sva od temelja. I nutarnje njezino uregjenje je novo. Oltari su od  Zwergera iz
Grödna u Tirolskoj, a orgulje od Mölzera iz Kutne hore. Još prije tri godine bila je na istom mjestu crkvica valjda
najzadnja u nadbiskupiji, a danas se evo diže veleban hram, koji već vanjštinom svojom čini preugodan utisak.
Na koncu spomenut ćemo, da su na ovu slavu pohrlili iz Zagreba preč. g. kanonik zagreb. Fr. Šultajs i velem. g. dr.
Ante Bauer, zatim vicearhidjakoni: Tošo pl. Kraljević iz Požege, Franjo Tadić iz Lipovljana, Stjepan Filipović iz
Čagjavice, Krunislav Bešlić ip Oriovca; gvardijani: O. Bruno iz Našica i O. Mansvet iz Virovitice; župnici: Josip
Hadrović iz Visokog, Gjuro Ortner iz Sela, Stjepan Kovač iz Vočina , Jos. Zbierzshowski iz Sladojevaca, Karlo Fišer iz
Terezovca, Nikola Mikić iz Feričanaca, Ivan Jemeršić iz Grubišnog polja, i Osvald Sajko iz Lukača, Karlo Kordaš iz
Crnca, Mirko Benjak iz Moslavine, Franjo Kiš, iz Sopja, I te napokon kapelani: Slavko Fišter, Andrija Fišer , i Ivan
Kušević.
U Zagrebu, 10. listopada 1907.
KATOLIČKI LIST, Broj 41.
Back to top