– Isplata pomoći za troškove ogrjeva

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini („Narodne
novine“ 14/17.) utvrđen je minimalni financijski standard izdataka troškova ogrijeva istim korisnicima koji za
Virovitičko-podravsku županiju iznosi 1.520.000,00 kn.
 
     Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije zaprimio je zahtjeve za 55 korisnika s
područja Općine Nova Bukovica te utvrdio da svih 55 korisnika ispunjava uvjete za priznanje prava na podmirenje
troškova ogrjeva te su sukladno broju izdanih pozitivnih rješenja osigurana su sredstva u iznosu od 52.022,30 kn.
 
     Isplata sredstava počinje u četvrtak, 07. rujna 2017. godine od 9:00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Nova Bukovica. Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za
grijanje na drva u iznosu od 945,86 kn.
Back to top