– Župan Igor Andrović sa zamjenicima posjetio Općinu Nova Bukovica

U srijedu, 13. rujna 2017. godine župan Virovitičko-podravske županije bio je u službenom posjetu općini Nova Bukovica. Tom prilikom, župan Igor Andrović, njegovi zamjenici Darko Žužak i Igor Pavković održali su radni sastanak sa načelnikom Nove Bukovice Tomislavom Bračunom i njegovim zamjenikom Tomislavom Derešom. Načelnik Nove Bukovice upoznao je župana sa  projektima koje Općina planira provesti u budućnosti, posebno o demografskim mjerama, te o problemima s kojima se suočava. Govorilo se  o izgradnji školske sportske dvorane, o problematici vezanoj za njenu izgradnju, kao i o početku rada liječnika u obnovljenoj zgradi ambulante. Nakon sastanka u prostorijama Općine zajedno su posjetili Osnovnu školu Vladimira Nazora gdje su se susreli s profesorima, djelatnicima i ravnateljicom škole profesoricom Laretom Žubrinić, koja je župana detaljno upoznala sa dosada provedenim brojnim projektima u kojima je bukovačka škola vrlo aktivna, a posebno projektom e-škola, kao i o potrebi izgradnje sportske dvorane, te s problemima s kojim se škola susreće. Župan je upoznat i sa nastojanjima i idejnim rješenjem za buduće okretište autobusa za učenike putnike, jer bi se na taj način riješio problem velike ugroze i opasnosti za djecu. Na putu prema Župi Uznesenja BDM, obišli su i DVD Nova Bukovica Brezik, gdje je načelnik upoznao župana s problemom neeksplodirane granate u dvorištu vatrogasnog doma, koja se u dvorištu nalazi od 1991. godine. Dokumentacija za obnovu vatrogasnog doma je gotova, za što je župan Andrović vodstvo općine uputio na kontakt sa županijskom razvojnom agencijom Vidrom, kako za taj, tako i za druge ideje i projekte općine. Župan je obišao vatrogasna spremišta i uvjerio se u zastarjelost i neopremljenost operativnim vatrogasnim vozilima bukovačkog DVD-a. U Župi Uznesenja BDM, župana i zamjenike dočekao je Župnik Mario Matijević koji je govorio o dosadašnjim radovima na obnovi župne crkve, te o životu ali i značaju župne zajednice. Dragim gostima o povijesti župe, župne crkve, inventaru crkve, kao i povijesti DVD-a Nova Bukovica-Brezik detaljno je govorio zamjenik načelnika Tomislav Dereš. Na posljetku posjetili su naselje Gornje Viljevo, gdje je bilo riječi o županijskoj cesti lokalnog karaktera koja je pod upravom ŽUC-a, a koja nije asfaltirana, što predstavlja velike probleme posebno za mještane Gornjeg Viljeva. Kada bi se sadašnja makadamska cesta asfaltirala, olakšao bi se život mještanima te bi se još više privuklo vikendaše, lovce i izletnike, a mogla bi biti i atraktivna biciklistička ruta.

     Načelnik Bračun zahvalio je županu Androviću i zamjenicima na njihovu dolasku i podršci, te izrazio vjeru da će se nastaviti kvalitetna suradnja županijskih struktura i općine na dobrobit svih mještana.

Back to top