– Potpisan ugovor o sufinanciranju sanacije društvenog doma u Bukovačkom Antunovcu

Općini Nova Bukovica odobren je projekt sanacije društvenog doma u naselju Bukovački Antunovac. Sredstva su odobrena u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a u 2017. godini.
     Na temelju prijavljenog projekta Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Nova Bukovica sufinanciranje u iznosu od 100.000,00 kuna, a ugovor s Ministarstvom je potpisao Tomislav Bračun, načelnik Općine Nova Bukovica.
     Odobrena sredstva će biti utrošena za sanaciju krovišta. Sanacijom krovišta spriječit će se daljnje propadanje objekta, a sama sanacija preduvjet je za sve daljnje radove na uređenju tog objekta. Radovi će spriječiti daljnje propadanje objekta. Sama sanacija krovišta prva je etapa. U planu je daljnje uređenje objekta, uređenje fasade i izmjena stolarije. Time bi se povećala energetska učinkovitost objekta, ali i njegov izgled.

Back to top