– U Breziku postavljeno novo dječje igralište

Na radost i zadovoljstvo naših malih sumještana postavljeno je novo dječje igralište u Breziku, koje je smješteno uz mjesni dom. Igralište je opremljeno s četiri nove sprave, a to su ljuljačke, klackalica i njihalica, ali i kombinirano igralo sa tornjem i toboganom. Igrala u sklopu novog dječjeg igrališta omogućuju djeci različite igre spretnosti i razvijanje motoričkih sposobnosti. Igralište je koncipirano na takav način da se među djecom potiče duh zajedništva i unapređuje komunikacija, a igrala svojom funkcionalnošću, oblicima i bojama ispunjavaju dječje taktilne, vizualne, motoričke i edukativne potrebe. Nakon ovog, u narednom periodu planira se urediti i ostala dječja igrališta na području općine Nova Bukovica te izgraditi nova tamo gdje nedostaju, a postoji potreba.

Back to top