– Uređene prostorije mjesnog odbora Donja Bukovica

U zgradi mjesnog doma u Donjoj Bukovici uređene su dvije prostorije koje će služiti mjesnom odboru za
redovite sastanke, ali i za sva druga događanja u selu. Izvedena je nova el. Instalacija, zamijenjen
dotrajali pozor, prostorije su nanovo ožbukane i obojane, te je izrađena glazura i polijepljene pločice.
U planu je i saniranje krovišta na mjesnom domu Donja Bukovica kako bi se spriječilo daljnje propadanje
objekta, a prema mogućnostima bi se nastavilo i sa daljnjim uređenjem prostorija.
Back to top