– Sanacija mostova

Općina Nova Bukovica ove godine započela je sa sanacijom mostova na području Općine. U prvoj fazi obnovljeni su mostovi kod groblja, u Breziku kod mjesnog doma, na baricama, mostovi na putu prema stolovašu, kao i mostovi u vinogradskoj ulici prema Jelincu.

Vrijednost radova je nešto malo manje od 63.000,00 kn, a izvela ih je tvrtka Karašica Vučica iz Donjeg Miholjca. U planu je  nastavak sanacija na cijelom području općine, jer je utvrđeno da ima dosta mostova u prilično lošem stanju i da se u njih nije ulagalo od kad su izgrađeni.

Back to top