– Istraživanja INA – odštetni zahtjev

Općina Nova Bukovica u suradnji s djelatnicima INA-e obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog zemljišta na kojem se izvodilo seizmičko istraživanje da prijavu za nadoknadu štete na usjevima i oranicama mogu ispuniti u Domu kulture u Novoj Bukovici, radnim danom od 8:00 h do 14:30 h.
Prijava štete vrši se samostalno ispunjavanjem obrasca i ubacivanjem u kutiju.
Primjer obrasca i primjer načina ispunjavanja obrasca su u prilogu.
Back to top