– Proglašena prirodna nepogoda od suše

Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode –  za područje cijele Virovitičko-podravske županije, koju je Župan Virovitičko-podravske županije objavio 13. srpnja 2021. godine, obavještavamo vas o slijedećem:

Prirodna nepogoda – suša nastala nedostatkom oborina tijekom mjeseca lipnja i srpnja 2021. godine pogodila je područje cijele Županije pa tako i Općine Nova Bukovica, što ima za posljedicu  velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama.

 

Kod prijave nastale štete obvezni ste priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • OIB, osobnu iskaznicu-kopiju
  • OPG-Kopija Obrasca –Zahtjeva za potporu 2021.
  • potpisanu Izjavu da kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva

Nastalu štetu mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika

            Štete se prijavljuju od 14. srpnja 2021.  do 21. srpnja 2021.  godine

  • Obrasci za prijave štete (Prijava, Izjava) su objavljeni na službenoj stranici Općine:  www novabukovica.hr (ispod)
  • Štetu možete prijaviti osobni ili putem elektronske pošte: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr

Odluka o proglašenju prirodne nepogode SUŠA 2021

Obavijest prijava štete od suše 2021 godina

Prijava PN obrazac suša 2021

Izjava obrazac PN suša                                                                                                                          

                                                             

Back to top