– Promjena koncesionara za odvoz otpada

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Nova Bukovica kako dosadašnji koncesionar SLATINA KOM od 1.9.2021. prestaje pružati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te usluge povezane s javnom uslugom na području Općine Nova Bukovica.
Novi koncesionar temeljem provedenog postupka dodjele koncesije i Odluke Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o davanju koncesije je EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja
Novi koncesionar dana 08.09.2021. započinje sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.
Više o novom pružatelju usluga na https://novabukovica.hr/2016/11/30/komunalno/ na kartici “GOSPODARENJE OTPADOM” možete pronaći novi raspored odvoza otpada kao i sve ostale potrebne informacije.
Back to top