– Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

Općina Nova Bukovica je 30. ožujka 2023. realizirala i provela Projekt „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ sukladno Ugovoru o sufinanciranju  projekta „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ (KLASA: 402-05/22-01/236, URBROJ: 519-05/1-22-4)  od 4. listopada 2022.) sklopljenim s Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, a kojim je opremljeno dječje igralište dječjeg vrtića u Novoj Bukovici. Iznos sufinanciranja iznosio je 147.842,00 kuna, odnosno 19.622,01 eura (prema fiksnom tečaju konverzije).

Cilj ovog projekta je bio unapređenje kapaciteta vanjskih terena, igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućio dodatni razvoj, unapređenje i raznolikost prostora za igru i dodatne  jednostavne sportske aktivnosti, a koji je ostvaren, kako je i planirano, nabavom nove fiksne opreme i opremanje vanjskog terena fiksnim modulima za dječja igrališta.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.“

Back to top