– Općina Nova Bukovica

Općina Nova Bukovica objavljuje Registar imovine Općine na temelju Zakona, te u skladu s Odlukama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o uspostavi Registra imovine Općine i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Registar imovine je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i popis nekretnina čiji je vlasnik ili suvlasnik Općina Nova Bukovica.

Klikom na doljnji gumb možete pregledati Imovinu i dokumente.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem, u smislu Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske


Analiza provedene ankete – poljoprivredni proizvođači


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Poziv poljoprivrednicima. za sudjelovanje u Projektu Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Obavijest o dodjeli zakupa za područje Općine Nova Bukovica


Obavijest o dodjeli zakupa na području Općine Nova Bukovica


Opremanje vanjskog dječjeg igrališta vrtića u Novoj Bukovici – Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE SANACIJA FASADE, KOSOG KROVIŠTA I SISTEMA GRIJANJA U ZGRADI OPĆINE NOVA BUKOVICA

Ugovori o javnoj nabavi – tabelarni prikaz

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica

Evidencija jednostavne nabave u 2018 godini


VRIJEDNOST BAGATELNE NABAVE U 2015. GODINI

Izjava – zamjenik načelnika

Back to top