– SLUŽBENI GLASNIK

Odluke i drugi opći akti Općine Nova Bukovica objavljuju se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, službenom glasilu, prije nego stupe na snagu.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave. Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Ovdje objavljeni glasnici su u PDF formatu, za pregledavanje potrebno je na računalu imati instaliran PDF preglednik.

Back to top