– SLUŽBENI GLASNIK

Impressum

“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica ” – službeno glasilo Općine Nova Bukovica

ISSN 2807-0127 (Online)

ISSN 2806-8106 (Tisak)

I  Z  D  A  V  A  Č :

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica

tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 033/564-305

web stranica: www.novabukovica.hr

TISAK: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica

tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 564-305

Na službenoj web stranici www.novabukovica.hr Službeni glasnik Općine Nova Bukovica objavljuje se od 20. veljače 2009. godine.

Na godišnjoj razini Službeni glasnik Općine Nova Bukovica prosječno izlazi deset (10) puta godišnje


Odluke i drugi opći akti Općine Nova Bukovica objavljuju se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, službenom glasilu, prije nego stupe na snagu.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave. Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Ovdje objavljeni glasnici su u PDF formatu, za pregledavanje potrebno je na računalu imati instaliran PDF preglednik.

Back to top