– Tasks of Commune

Klikom na doljnji gumb možete pregledati Proračun za građane, vodić kroz Proračun, te sudjelovati u donošenju Proračuna. Također možrte pregledati dokumentaciju vezanu uz Proračun.  Ovdje je prikazano na koji način Općina Nova Bukovica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom

U ovom djelu, iako se mogu pregledati i preko gornjeg gumba, su posebno prikazana Izvješća o izvršenju proračuna odnosno financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023. godinu (word)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023. godinu (pdf)

Proračun Općine Nova Bukovica za 2023 (word)

Usvojeni proračun za 2023 s obrazloženjem (pdf)


IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (word)

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (pdf)

Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna proračuna 2022.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (pdf)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (word)

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica (pdf)

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica (word)


III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (word)

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (pdf)


II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (word)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (pdf)


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu (word)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu (pdf)

Obrazloženje prihoda i rashoda izvještaja za 2021 (pdf)

Obrazloženje prihoda i rashoda izvještaja za 2021


I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (pdf)

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nova Bukovica za 2022. godinu (word)


Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu

   


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu

   

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu


Proračun Općine Nova Bukovica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

   


Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu


III. Izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu


II. Izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica 2018. godinu


I. Izmjene i dopune proračuna za 2018


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2018 godinu s projekcijama za 2019 i 2020 godinu


Proračun Općine Nova Bukovica za 2018 godinu sa projekcijama za 2019 i 2020 godinu


Prijedlog Proračuna Općine Nova Bukovica za 2018. godinu


IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017 GODINU


II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2017 GODINU


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2017.GODINU


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica od 01.01 – 30.06.2017.


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od 01.01 – 31.12.2016.

Plan razvojnih programa za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu


Proračun Općine Nova Bukovica za 2017 godinu sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu


II Izmjene i dopune proračuna za 2016 godinu


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA 2017 GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018 I 2019 GODINU


Upute za izradu Proracuna Opcine za 2017-2019


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica od 01.01 – 30.6.2016


I. Izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2016. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od 01.01 – 31.12.2015.

Proračun Općine Nova Bukovica za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu


Prijedlog proračuna za 2016. sa projekcijama za 2017 i 2018. godinu


Smjernice za izradu proračuna Općine za 2016-2018.


Prve izmjene i dopune proračuna Općine Nova Bukovica za 2015. godinu


Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Nova Bukovica za razdoblje od 01.01.2014.-31.12.2014.

Proračun općine Nova Bukovica za 2015

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2019. – 31. PROSINAC 2019.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2019 – 31.12.2019

Poveznica na dokument u Wordu

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČANJ 2018. – 31. PROSINAC 2018.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018 – 31.12.2018

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 1. SIJEČANJ 2018. – 30. LIPNJA 2018.


IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 1. SIJEČANJ 2017. – 31. PROSINAC 2017.


BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2017 – 31.12.2017


TABLICE UZ OBVEZNE BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2017 – 31.12.2017

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Klikom na doljnji gumb možete pristupiti Savjetovanju.

Općina Nova Bukovica objavljuje Registar imovine Općine na temelju Zakona, te u skladu s Odlukama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o uspostavi Registra imovine Općine i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Registar imovine je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i popis nekretnina čiji je vlasnik ili suvlasnik Općina Nova Bukovica.

Klikom na doljnji gumb možete pregledati Imovinu i dokumente.

Back to top