– Tasks of Commune


JAVNI POZIV za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Nova Bukovica u 2024 godini


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Nova Bukovica na neodređeno vrijeme

OBAVIJESTI I UPUTE o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja za radno mjesto pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Pročelnik


JAVNI POZIV za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Nova Bukovica u 2023 godini


JAVNI POZIV za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Nova Bukovica u 2022 godini


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Nova Bukovica – Vlastiti pogon, na radno mjesto komunalni djelatnik

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka-privola

OBAVIJESTI I UPUTE o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja za radno mjesto – komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu – Vlastiti pogon Općine Nova Bukovica

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu – vlastitom pogonu Općine Nova Bukovica


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica, na radno mjesto viši stručni suradnik/ca

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (privola)

OBAVIJESTI I UPUTE o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja za radno mjesto viši stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Bukovica

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – viši stručni suradnik


JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Bukovica na neodređeno vrijeme

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (privola)

OBAVIJESTI I UPUTE o opisu poslova i podacima o plaći te načinu i području testiranja za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


PRAVILA, POSTUPAK I SADRŽAJ PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI I OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove na određeno vrijeme

Poveznica na dokument u Wordu


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove te pravila, postupak i sadržaj  prethodne provjere znanja i sposobnosti i obavijest

Poveznica na dokument u Wordu


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


POZIV na provjeru znanja za radno mjesto – komunalni redar


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


JAVNI NATJEČAJ – Radnik/ica na revitalizaciji javnih površina


POZIV na provjeru znanja za radno mjesto – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove


OBAVIJEST kandidatima za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


Natječaj – RADNIK / RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I POPLAVNIH BUJICA


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel


OBAVIJEST o terminu za provođenje razgovora sa knadidatima/njama za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel

POZIV roditeljima i skrbnicima djece vrtičke dobi


Poziv na dostavu zahtjeva roditeljima, skrbnicima, samohranim roditeljima za sufinanciranje troškova boravka djece u vrtićima

2024


Odluka o odobrenju potpora udrugama građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2024. godini

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2024. godini

ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2024.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje udruge provode na području Općine Nova Bukovica za 2024. godinu

2023


Odluka o odobrenju potpora udrugama građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2023. godini

Javni natječaj za financiranje projekata i programa i institucionalne podrške udruga iz Proračuna Općine Nova Bukovica u 2023. godini

ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Nova Bukovica za 2023.godinu namijenjenih financiranju projekata, programa i institucionalne podrške udruga

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje udruge provode na području Općine Nova Bukovica za 2023. godinu

2022


Odluka o odobrenju potpora udrugama građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2022. godini

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Tekst Javnog natjecaja ožujak 2022

Odluka o raspodjeli

Upute za prijavitelje 2022

Obrazac 1. Opisa programa ili projekta 2022

Obrazac 2. Proračuna projekta programa

Obrazac 3. Izjave o partnerstvu 2022.

Obrazac 4. Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 5. Životopisa voditelja programa ili projekta

Obrazac 6. Izjave o nekažnjavanju

Obrazac financijskog izvjestaja programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća 2022

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave 2022

Obrazac za provjeru formalnih uvjeta

2021


ODLUKA o odobrenju potpora udrugama građana koje djeluju na području općine Nova Bukovica u 2021. godini

Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2021 godini


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2020. godini

   


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2019. godini


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2018. godini


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica – Brezik


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica – Dobrović


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica


OGLAS o prodaji putem licitacije – crijep “Bramac”


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2024. godini


Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa-2024

Prijava –Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade prigodom blagdana Uskrsa 2024. godine.


Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Nova Bukovica u 2024. godini


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2023. godini


Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske potpore umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Nova Bukovica povodom blagdana Uskrsa

Obrazac prijave

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine


Javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2022. godini


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2021. godini


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2019. godini


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2018. godini


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio županijske ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove Bukovice) do izlaska iz naselja Dobrović (u smjeru Crnca) u k.o. Dobrović, na dijelu k.č. br. 835, 836 i 837, i nerazvrstana cesta u k.o. Dobrović na dijelu k.č. br. 835 i 846, na dijelu ceste od autobusnog stajališta u centru naselja ulicom prema rudini Vranešević.


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Nova Bukovica, na dijelu ceste od groblja u Novoj Bukovici, preko rudine Sadlika pa do spoja sa Vinogradskom ulicom kod kućnog broja 127.


JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Nova Bukovica


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio županijske ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove Bukovice) do izlaska iz naselja Dobrović

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Općina Nova Bukovica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.


Popis skupova podataka s metapodacima – Asset lista (XLS)


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

Općina Nova Bukovica
Trg dr. Franje Tuđmana 1
33518 Nova Bukovica

• putem elektroničke pošte:
pristup.informacijama.nb@gmail.com

• telefaksom na broj:
033/564-305

• telefonom na broj:
033/564-304

• službenik za informiranje:
Jadranka Juršik,
Viši referent

 


ODLUKA O OIMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

PRAVILNIK O USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi
•Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15)
•Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
•Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
•Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
•Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
•Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
•Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
•Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
•Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
•Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)


ZAŠTITA POTROŠAČA – MINIVODIČ ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

PREUZMANJE OBRAZACA

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

     

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

    

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

   

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Impressum

“Službeni glasnik Općine Nova Bukovica ” – službeno glasilo Općine Nova Bukovica

ISSN 2807-0127 (Online)

ISSN 2806-8106 (Tisak)

I  Z  D  A  V  A  Č :

Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica

tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 033/564-305

web stranica: www.novabukovica.hr

TISAK: Općina Nova Bukovica, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 33518 Nova Bukovica

tel. 033/564-304, e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr, fax. 564-305

Na službenoj web stranici www.novabukovica.hr Službeni glasnik Općine Nova Bukovica objavljuje se od 20. veljače 2009. godine.

Na godišnjoj razini Službeni glasnik Općine Nova Bukovica prosječno izlazi deset (10) puta godišnje


Odluke i drugi opći akti Općine Nova Bukovica objavljuju se u Službenom glasniku Općine Nova Bukovica, službenom glasilu, prije nego stupe na snagu.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave. Odluke i drugi opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Ovdje objavljeni glasnici su u PDF formatu, za pregledavanje potrebno je na računalu imati instaliran PDF preglednik.

Back to top