– Tasks of Commune

Općina Nova Bukovica objavljuje Registar imovine Općine na temelju Zakona, te u skladu s Odlukama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o uspostavi Registra imovine Općine i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Registar imovine je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i popis nekretnina čiji je vlasnik ili suvlasnik Općina Nova Bukovica.

Klikom na doljnji gumb možete pregledati Imovinu i dokumente.

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem, u smislu Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.


INFORMACIJA o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Bukovica


Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica (4.7.2023)


USVOJENE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE


Obavijest o primjedbama na izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske


PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE


ODLUKA o izmjeni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica

Prilozi


JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica


Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Bukovica

Prilozi uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Bukovica


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske


Analiza provedene ankete – poljoprivredni proizvođači


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Poziv poljoprivrednicima. za sudjelovanje u Projektu Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Obavijest o dodjeli zakupa za područje Općine Nova Bukovica


Obavijest o dodjeli zakupa na području Općine Nova BukovicaIV. izmjene Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

III. izmjene Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

II. izmjene Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

I. izmjene Plana nabave za proračunsku 2023. godinu

Plan nabave za proračunsku 2023. godinu


VI. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

V. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

IV. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2022. godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave za proračinsku 2022. godinu

Plan nabave za proračunsku 2022. godinu


II. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za proračunsku 2021. godinu

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za proračunsku 2021. godinu

PLAN NABAVE za proračunsku 2021. godinu


IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE za proračunsku 2020. godinu

PLAN NABAVE za proračunsku 2020. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2019. godinu

Plan nabave za proračunsku 2019. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2018. godinu

Plan nabave za proračunsku 2018. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2017. godinu

Plan nabave za proračunsku 2017. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2016. godinu

Plan nabave za proračunsku 2016. godinu II

Plan nabave za proračunsku 2016. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2015. godinu

Plan nabave za proračunsku 2015. godinu


Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2014. godinu

Plan nabave za proračunsku 2014. godinu


Plan nabave za proračunsku 2013. godinu


Ugovori o javnoj nabavi – tabelarni prikaz

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave sanacija doma u Donjoj Bukovici


Evidencija jednostavne nabave u 2018 godini


VRIJEDNOST BAGATELNE NABAVE U 2015. GODINI

Izjava – zamjenik načelnika

Back to top