– POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem, u smislu Zakona, smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske


Analiza provedene ankete – poljoprivredni proizvođači


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Poziv poljoprivrednicima. za sudjelovanje u Projektu Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta


Obavijest o dodjeli zakupa za područje Općine Nova Bukovica


Obavijest o dodjeli zakupa na području Općine Nova Bukovica

Back to top