– JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Nova Bukovica raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Bukovica – području katastarskih općina Dobrović, Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Gornje Viljevo, Mikleuš, Miljevci i Nova Bukovica.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Nova Bukovica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Nova Bukovica.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Novu Bukovicu izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.


Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020

Prijedlog-Ponuda za zakup

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC-GOSPODARSKI PROGRAM

NOVA_BUKOVICA_PK-1

NOVA_BUKOVICA_PK-2

NOVA_BUKOVICA_PK-3

NOVA_BUKOVICA_PK-4

NOVA_BUKOVICA_PK-5

NOVA_BUKOVICA_PK-6

NOVA_BUKOVICA_PK-7

NOVA_BUKOVICA_PK-8

NOVA_BUKOVICA_PK-9

NOVA_BUKOVICA_PK-10

NOVA_BUKOVICA_PK-11

NOVA_BUKOVICA_PK-12

NOVA_BUKOVICA_PK-13

NOVA_BUKOVICA_PK-14

NOVA_BUKOVICA_PK-15

NATJEČAJ – LEGENDA ZA KARTE


OVAJ JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJUJE SE NA OGLASNOJ PLOČI I MREŽNOJ STRANICI OPĆINE NOVA BUKOVICA 24. 06. 2020. GODINE.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Nova Bukovica je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za predaju ponuda istječe u petak, 24. 07. 2020. godine.

Za sve dodatne informacije vezano uz Javni natječaj obratite se svaki radni dan prvenstveno na e-mail: nova.bukovica@bukovica.tcloud.hr ili od 10-13 sati na broj telefona: 033/ 564-304.

 

Dodatne informacije

Pitanja, odgovori, pojašnjenja

Tumačenje izraza navedenih u stupcu „Napomena“ iz Priloga 1. (Poljoprivredno zemljište koje je predmet Natječaja – zakup na rok od 25 godina) u gore objavljenom tekstu javnog natječaja “Tekst natječaja – Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 24.6.2020“, nalazi se u Očitovanju Hrvatskih voda, a koje možete pogledati niže na poveznici.

Očitovanje Hrvatskih voda


Back to top