– IMOVINA

Općina Nova Bukovica objavljuje Registar imovine Općine na temelju Zakona, te u skladu s Odlukama Općinskog vijeća Općine Nova Bukovica o uspostavi Registra imovine Općine i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Bukovica za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Registar imovine je popis imovine u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i popis nekretnina čiji je vlasnik ili suvlasnik Općina Nova Bukovica.

Klikom na doljnji gumb možete pregledati Imovinu i dokumente.

Back to top