– JAVNA NABAVA


Opremanje vanjskog dječjeg igrališta vrtića u Novoj Bukovici – Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE SANACIJA FASADE, KOSOG KROVIŠTA I SISTEMA GRIJANJA U ZGRADI OPĆINE NOVA BUKOVICA

Ugovori o javnoj nabavi – tabelarni prikaz

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave u Općini Nova Bukovica

Evidencija jednostavne nabave u 2018 godini


VRIJEDNOST BAGATELNE NABAVE U 2015. GODINI

Izjava – zamjenik načelnika

Back to top