– KOMUNALNO GOSPODARSTVO


–>     EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE     <–


 


Izvješće o načinu gospodarenja otpadom za 2019. godinu


ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA


ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA


ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE


OCJENA O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ – MIŠLJENJE


PLAN GOSPODARENJA OTPADOM – NACRT

Back to top