– NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

PRAVILA, POSTUPAK I SADRŽAJ PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI I OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove na određeno vrijeme

Poveznica na dokument u Wordu


OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove te pravila, postupak i sadržaj  prethodne provjere znanja i sposobnosti i obavijest

Poveznica na dokument u Wordu


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


POZIV na provjeru znanja za radno mjesto – komunalni redar


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


JAVNI NATJEČAJ – Radnik/ica na revitalizaciji javnih površina


POZIV na provjeru znanja za radno mjesto – viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove


OBAVIJEST kandidatima za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za imovinske i pravne poslove


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


Natječaj – RADNIK / RADNICA NA PREVENCIJI POŽARA I POPLAVNIH BUJICA


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Bukovica


JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel


OBAVIJEST o terminu za provođenje razgovora sa knadidatima/njama za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel


JAVNI POZIV za prijam polaznika/ca na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel

NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica u akademskoj godini 2019./2020


NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2018/2019


NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2017/2018.


NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2016/2017.


NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2014./2015.


NATJEČAJ za dodjelu stipendije Općine Nova Bukovica za akademsku godinu 2013/2014.

POZIV roditeljima i skrbnicima djece vrtičke dobi


Poziv na dostavu zahtjeva roditeljima, skrbnicima, samohranim roditeljima za sufinanciranje troškova boravka djece u vrtićima

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2020. godini

   


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2019. godini


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica u 2018. godini


JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Nova Bukovica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica – Brezik


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica – Dobrović


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica


OGLAS o prodaji putem licitacije – crijep “Bramac”


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Nova Bukovica

JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2019. godini


JAVNI POZIV zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge i poticaje za dodjelu javnih priznanja Općine Nova Bukovica u 2018. godini


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio županijske ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove Bukovice) do izlaska iz naselja Dobrović (u smjeru Crnca) u k.o. Dobrović, na dijelu k.č. br. 835, 836 i 837, i nerazvrstana cesta u k.o. Dobrović na dijelu k.č. br. 835 i 846, na dijelu ceste od autobusnog stajališta u centru naselja ulicom prema rudini Vranešević.


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. Nova Bukovica, na dijelu ceste od groblja u Novoj Bukovici, preko rudine Sadlika pa do spoja sa Vinogradskom ulicom kod kućnog broja 127.


JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Nova Bukovica


JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio županijske ceste oznake ŽC4045 od ulaska u naselje Dobrović (iz smjera Nove Bukovice) do izlaska iz naselja Dobrović

Back to top