– IZBORI


2019

OBJAVA BIRAČIMA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
 

2014.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – PREDSJEDNIČKI IZBORI

OBJAVA BIRAČIMA – PREDSJEDNIČKI IZBORI


 

2019.
OBJAVA BIRAČIMA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

2014.

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA2017.

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA I ZBIRNA LISTA

OBAVIJEST – NAKNADE ZA NAJAM POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA POTREBE PREDIZBORNE PROMIDŽBE

LOKACIJE IZDAVANJA POTVRDA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NOVA BUKOVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE NOVA BUKOVICA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJEĆE OPĆINE NOVA BUKOVICA

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU KORIŠTENJA


2013.

IZBORI – RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU

IZBORI – KANDIDACIJSKE LISTE-NAČELNIK

IZBORI – KANDIDACIJSKE LISTE-OPĆINSKO VIJEĆE

OBAVIJEST – KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVA BUKOVICA ZA POTREBE PREDIZBORNE PROMIDŽBE


 

2019.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
OBVEZATNE UPUTE I
OBVEZATNE UPUTE II
OBVEZATNE UPUTE III
PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA    (OBRAZAC VMO-1)
PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
(OBRAZAC VMO-2)
OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE (OBRAZAC VMO-3)
OBJAVA BIRAČIMA
OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BJELKOVAC
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BREZIK
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA BUKOVAČKI ANTUNOVAC
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA DOBROVIĆ
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA DONJA BUKOVICA
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA GORNJE VILJEVO
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA MILJEVCI
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA NOVA BUKOVICA
IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNIKA/ČLANA BIRAČKOG ODBORA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
UPUTA I OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA
PRIVREMENI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE    NOVA BUKOVICA
KONAČNI REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE    NOVA BUKOVICA

2015.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA BUKOVICA

OBJAVA BIRAČIMA

OBVEZATNE UPUTE I – REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI

OBVEZATNE UPUTE II – OBRASCI ZA PROVOĐENJE IZBORA

OBVEZATNE UPUTE III – O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

OBVEZATNE UPUTE IV – O NAČINU UREĐENJA PROSTORIJA

OBVEZATNE UPUTE V – O NAČINU GLASOVANJA

OBVEZATNE UPUTE VI – O NAČINU RADA BIRAČKOG ODBORA

OMS – 1 PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA

OMS – 2  PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA

OMS – 3 OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

OMS – 4 IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

ZBIRNA LISTA – NOVA BUKOVICA

ZBIRNA LISTA – MILJEVCI

ZBIRNA LISTA – DOBROVIĆ

ZBIRNA LISTA – BJELKOVAC

ZBIRNA LISTA – DONJA BUKOVICA

ZBIRNA LISTA – BREZIK

ZBIRNA LISTA – GORNJE VILJEVO

ZBIRNA LISTA – BUKOVAČKI ANTUNOVAC

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REZULTATI GLASOVANJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINA NOVA BUKOVICA2019.

IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U
OPĆINI NOVOJ BUKOVICI ODRŽANIH 5. SVIBNJA 2019.

KONAČNA ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVOJ BUKOVICI

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVOJ BUKOVICI (Objavljeno: 6. svibnja 2019. godine u 11:00 h)

LISTA KANDIDATA (Objavljeno: 16. travnja 2019. godine u 15:10 h)

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVA BUKOVICA

RASPIS – PRIPREMA REGISTRA BIRAČA ZA PREDSTOJEĆE IZBORE ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

OBAVIJEST O DEŽURSTVU IZBORNOG POVJERENSTVA

OBJAVA I OBAVIJEST BIRAČIMA


2015.

OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI NOVA BUKOVICA

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA2013.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA


 

Back to top